платика

 • Баластриера Челопечене
  Платика

  Сред множеството водоеми от подобен тип около столицата този край Челопечене е известнен със стабилната си популация от платика. Има я във всякаква големина, но масовите риби са в диапазона 100-300 грама и кълват уверено на плувка, стига да се случи ден със спокойно време. Разбира се, важно е и да се намери точното място, понеже платиката е пасажна риба и не е навсякъде.

  ...

  Баластриера Челопечене - платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Баластриера Челопечене
  Платика

  Сред множеството сходни водоеми около столицата, бивши и настоящи баластриери, Челопечене е с най-разнообразен брегови релеф и като че ли най-богати рибни ресурси. Особено популярна е платиката. Вярно, че поиздребня напоследък и често капризничи, но продължава да радва въдичарите и да ги озадачава с непостоянство. Често се случва след силен риболов и пълен живарник да последва разочарование. Но и в това има тръпка.

  ...

  Баластриера Челопечене - Платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Въча
  Платика

  С много добри платики, някои достигащи до килограм, се хвалят пловдивски рибари, замятали въдици в покрайнините на село Михалково. Крайно време беше да се чуят добри вести от този привлекателен, но труден откъм риболов язовир. Бреговете му са  стръмни и възможностите за достъп са силно ограничени. Затова мнозина предпочитат тролинга- хващат се сомчета, но засега трофеи няма.

  ...

  Язовир Въча - Платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •    Речната палитра.

     Където и да отидете на риболов в реките или езерата, в язовирите или блатата, на въдицата ви може да се закачи риба, която е колкото дълга, почти толкова широка. Във водата пази равновесие и не се обръща благодарение на дългия подопашен плавник .
     Тялото на платиката е разноцветно. Цветът и се мени в зависимост от околната среда и възрастта. Гърбът и е или сивозеленикав до масленозеленикав, или кафяв. Отстрани е светлосива или златиста, а шията и сребристобяла. Плавниците и са светлосиви или светлосребристи, до светложълти. Главата и е малка, с малка долна уста и средно големи очи.
     Ако се движите тихо край бряг, обрасъл с дървета и храсти, и надзърнете във водата, ще видите стада от рибки с еднаква големина, водени от един по- голям екземпляр. Така винаги се движи платиката.
     През април и май тя изхвърля хайвера си- 150- 200 хиляди зърна в крайбрежната растителност. Преди да се прибере в дълбочините, тя е застоява по тези места и започва активно да се храни. Предпочита червеите и лаврите на насекомите и всички видове тестени примамки.
     Достига тегло до 4- 5 килограма. У нас се ловят екземпляри, дълги до около 20- 30 см. и тежки до килограм.
     Платиката рови дъното на водоемите при търсене на храна. През лятото и есента трябва да се търси в дълбочините. Кълве през целия ден. Особено се активизира при тих ветрец и напълно спира да кълве при бурни ветрове.

  ...

  Платика
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Душанци
  Платика

  Измежду многобройните бабушки, с които е известен този средногорски язовир, се хваща и по някоя доста прилична платика. Тези дни рибари се похвалиха с уловени няколко риби от порядъка на килограм, което се приема за много добро постижение. Има и по-дребни платички, но те се конкурират с бабушките за предложената стръв. Като допълнение към разнообразието-уклеи и костурчета.

  ...

  Язовир Душанци-Платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Цонево
  Платика

  Много силен риболов са направили варненските рибари в района на чудните скали. Преобладаващо са се ловили платики под среден размер, като имало и единични по- големи екземпляри. Почти всички в този район са останали доволни от първите изяви на рибата. В тази забележка, че каракудата така и не се появила, както е ставало в други години по това време.

  ...

  Язовир Цонево - Платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Искър
  платика

  Софиянци масово щурмуваха разлятата част на Искъра от Щъркелово гнездо до устието и по целите отсрещни брегове при Филмовата къща. Целта на всички бе платиката. Рибата имаше доста силни изяви през тази пролет, хванаха се и доста едри парчета по килограм, че и нагоре. Сега всички живеят с надеждата, че в началото на юни шоуто ще продължи.

  ...

  Язовир Искър – платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Жребчево
  Платика

  След като първа каракудата показва активизиране в ранна пролет, последва я и бабушката, а напоследък са реализирани и първите за сезона платики. Вярно, засега тези риби се хващат инцидентно, но разнообразяват улова и се приемат добронамерено от рибарите. Все още се придържат в дълбока вода, като се събират на предложената захранка заедно с по-многобройните каракуди и бабушки.

  ...

  Язовир Жребчево - платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Баластриера Челопечене
  Платика

  Напоследък платики от средна големина радват въдичари, предпочели тази софийска баластриера. Интересно е, че в началото на сезона бяха пасивни, включиха се със закъснение и сега се очертават като фаворити. Е, има и други възможности на Челопечене - бабушка, каракуда, уклей. Някои пък предпочитат да заложат твърдо на хищниците - дребни рибки за стръв има в изобилие.

  ...

  Баластриера Челопечене - Платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовир Искър
  Платика

  След твърде постното начало на сезона напоследък изявите на платиката по язовир "Искър" задоволяват претенциите на софиянци. Рибата скъси дистанцията до брега и удължи времето за хранене. Сега вече се правят приятни серии на плувка, но като цяло преобладават неголеми екземпляри. По- едри платики се хващат от лодка, в приустиевата зона, ако се намери коритото на вливащата се река.

  ...

  Язовир Искър - платика
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове платика