къде кълве

 • Къде кълве?

  5 ноември - 11 ноември 2011г

  в. Уикенд

  ...

  Къде кълве? 5 ноември - 11 ноември 2011г.
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Риболовът през МАРТ

  Пролетното оживление на водоемите настъпва. Започва пролетното топене на снеговете и пълноводията. Щуката започва да хвърля хайвера си още през февруари, а след нея и костурът и расперът, което продължава до края на април. Първите пролетни ручеи шуртят под преспите. Те разтапят леда по бреговете и носят във водоемите обогатена на кислород вода. Обикновено през втората половина на месеца, под влияние наслънчевите лъчи и повишаващите се температури снегът бързо се стапя. Уголемяват се всякакви видове притоци, ручеи, потоци, които вливайки се във водоема, образуват големи участъци открита вода в леда. Към такива богати на кислород места започва масово придвижване на всякаква риба. Тя може да бъде ловена както на плувка, така и на мормишка и блесна на местата, където има още лед. Подобрява се риболовът на михалца на дъно /по река Дунав и долното течение на река Искър/. Бялата риба започва да се придвижва на големи пасажи. Такова явление се наблюдава към края на месеца в големите водоеми със спадащо ниво на водата. На дълбочина 4-6 м. в течение на целият ден се ловят бабушки, костури и кефали. Сега вече захранването има голямо значение.
  в."Рибарски вестник"

  ...

  Къде кълве /3-9 март 2010/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Риболов: Къде кълве? /26.03.-01.04.2011г./

  Наслука!

  в. Уикенд, Брой 13 /385/ Година IX

  ...

  Къде кълве 26 март - 1 април 2011 г.
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Наслука на всички колеги!

  В условията на влязла в сила забрана на риболова по реките и повечето от големите държавни язовири до края на май ще наблягаме на попадащите в "оня списък" водоеми, на които ще може да се спортува свободно, както и на някои възможности за платен риболов.

  ...

  Къде кълве 24.04.2010г.-30.04.2010г.
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • НАСЛУКА!

  в.Уикенд
  Най-големият български вестник
  Събота, 13-19.III.2010г., Брой 11/331/ Година VIII

  ...

  Къде кълве /13-19 март 2010/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Къде Кълве ? /29 май - 4 юни 2010г./   
  Наслука!

   

   

  ...

  Къде Кълве ? /29 май - 4 юни 2010г./
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Наслука!

  Къде кълве /19 март - 25 март 2011 г./

  в. Уикенд

  ...

  Къде кълве 19 март - 25 март 2011 г.
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Язовири, реки, платени водоеми   
  Наслука!

  Риболов: Къде кълве /21-27 август 2010г./
  в. Уикенд, 21-27.08.2010г.

  ...

  Къде кълве /21-27 август 2010г./
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • От тези почивни дни се открива сезона и вече спокойно можем да посетим любимите си места.

  Рибите се активизират
  По реките размножителният период на рибите почти приключва. И ето какво следва. След като хвърлят хайвера си за известно време рибите боледуват. Този период трае от една седмица, до десетина дена след хвърлянето на хайвера. Това болестно състояние настъпва в резултат от нейното биене докато хвърля хайвера. Когато този период отмине, рибите отново се активизират. Те са изтощени и гладни и започват да се хранят повсеместно и стръвно да налитат всяка частица храна. Идва най- силният месец в годината. По- това време каквато и захранка да им бъде подадена, рибите се събират.
  Когато след края на пролетта и реките се отекат, рибите напълно се успокояват и се концентрират изцяло върху търсенето на храна. По това време част от естествените местни видове стръв започват да изчезват. Това се отразява добре на риболова, защото презпочитаната стръв от рибата в този момент е тази, с която се подхранва. Добавяне на бели червеи към захранката, захранване с жито, кус-кус или с каквито и да е било други примамки носят успех в риболова.
  Затова този период от годината не трябва да се изпуска, а напълно да се оползотвори. Ако ли не, ще трябва да чакаме есенното активизиране на рибата.
  Рибарски вестник,3-9юни2009,Година V бр.22(260) Национален седмичник за риболов

  ...

  КЪДЕ КЪЛВЕ
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Къде кълве? 10 Юли - 16 Юли 2010г.

  къде кълве, къде кълве, риболов, къде кълве, за риба, риболов на сом, риболов на шаран
  Ето предложенията на в. Уикенд!

  Наслука!


  ...

  Къде кълве? 10 Юли - 16 Юли 2010г.
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове къде

 • Какво? .Net Какво е? Как да? Как е? Какво означава? Какво да направя? Какво да? Какво ново? Какво значи? Какво е....? Къде? Къде да? Кога? К ...