зима

 • се завърнаха в България

  Днес на площадката за изкуствено подхранване, поддържана от Зелени Балкани в района на Бяла река (с. Пелевун), Източни Родопи е наблюдаван първия египетски лешояд за тази година.

  Въпреки навалелия вчера сняг в района, птицата каца на площадката и се храни от изнесената мърша.

  За да подсигури достатъчно количество храна за мигриращите египетски лешояди, както и за тези, които се размножават в района, екипът на Зелени Балкани извършва интензивни подхранвания през последните седмици. Както е известно, през последните няколко години площадката край Бяла река е мястото с най-многочислено струпване на млади и неразмножаващи се птици през лятото и есента. В района едновременно са наблюдавани над 20 индивида. Имайки предвид скитанията на птиците и тяхната мобилност, броят на египетските лешояди, които се хранят на площадката вероятно е доста по висок.

  Египетският лешояд е един от двата вида лешояди, които се размножават у нас. Всяка година птиците от този вид, подобно на щъркелите мигрират и презимуват в Африка,
  а напролет отново се връщат по местата за размножаване.

  За съжаление през последните години популацията на египетския лешояд в национален и международен мащаб постоянно намалява, което налага прилагането на спешни природозащитни мерки за опазването на вида.

  Желаещите да се включат в програмата на Зелени Балкани за опазване на лешоядните птици в България , могат да се обърнат към:
  Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org

  ...

  След края на зимата и египетските лешояди
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Лондон. Арктическата шапка се свива при рекордно темпо през зимата,

  както и през лятото, което е доказателство за катастрофалното топене близо до Северния полюс, предаде „Таймс”. Британски учени са открили, че широко отразеното лятно свиване на Арктика продължава и през зимните месеци с дебелина на морския лед, намаляваща с рекордните за зимния сезон 19 %.
  Агенция Фокус

  ...

  "Таймс”: Арктика се топи дори през зимата
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • от прилепи, обитаващи Еменската пещера

  Велико Търново. Експерти от РИОСВ – Велико Търново предприеха мерки за опазване на колонията от прилепи, обитаващи Еменската пещера, съобщиха от инспекцията. 
  Eкоекспертите, съвместно с Туристическо дружество „Академик – ВТУ”, затвориха отново асансьорната шахта, преминаваща през свода на пещерата. Шахтата е била изградена преди години, но в последствие е била зазидана. Наскоро е била разбита от мародери, вследствие на което през нея свободно е навлизал въздух, водещ до промени в микроклимата на пещерата. Това оказва негативно въздействие върху колониите прилепи, живеещи в нея. Със затварянето на шахтата ще се намали влиянието на външната среда върху летящите бозайници. Експертите се надяват това да доведе до увеличение на техния брой, драстично намалял вследствие действията на крадците. 
  В България прилепите са под закрилата на Закона за биологичното разнообразие - т.е. забранено е обезпокояването, улавянето и убиването им. В момента прилепите са в размножителен период и човешкото присъствие е нежелателно. След около месец, в началото на ноември, се очаква те да изпаднат в състояние на хибернация - да заспят зимен сън. Събуждането им е опасно и може да доведе до тяхната смърт.
  Агенция Фокус

  ...

  Взимат мерки за опазване на колонията /21.10.2008/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Зима: Според традиционните схващания на българите годишното календарно време е организирано в два последователни природни и стопански цикъла -зимен и летен.

  Това деление се осъществява от празниците в чест на св. Димитър и св. Георги. Според народната поговорка „св. Димитър носи зимата, а св. Георги - лятото". В този смисъл пролетта и есента нямат самостоятелно значение. Пролетта се осмисля като еквивалент на лятото (в Македония първият пролетен ден 1 март се нарича летник, а есента - на зимата). Една легенда разказва, че в началото на земята имало само лято. Но дивите зверове и влечугите пораснали толкова много, че поискали да се женят за хората. Един жабок (смок) си харесал за жена царската дъщеря. Нещастният баща се помолил на Бога да изпрати сняг и лед, за да замръзнат жабите и змиите по пътя. След това Бог отредил шест месеца в годината да бъде зима. Според християнския мит за подялбата на света между светците Бог предоставил управлението на зимата на СВ. НИКОЛА u СВ. Атанас. Затова двамата светии се почитат като господари на зимните бури и вихрушки, на снеговете и ледовете. Съобразно с природните и климатичните дадености в различните райони началото на зимата е отнесено към Петковден, Димитровден, Андреевден, Св. Варвара или Св. Ана. Вярва се, че от дългата бяла брада на св. Димитър и св. Никола се изсипват първите снежинки. От митологична гледна точка зимата е мъртъв или вълчи период, тя е символ на смъртта и съня, на старостта и неплодовитостта. Затова към нея са календарно съсредоточени всички празници в чест на дивите и опасни за хората и стопанството животни - вълци, мечки, а също мишки, зайци и къртици. В по-голямата си част зимните светци са и покровители на болестите (чума, шарка, епилепсия и др.)

  За изготвянето на справка „Обичаи и вярвания” на Информационна агенция “Фокус” са използвани следните източници:
  * Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител – Анани Стойнев. Издателство „Захарий Стоянов”. С., 2006.
  *Архив на Агенция “Фокус” – отдел “Архив и бази данни” и други.

  ...

  Зима - обичаи и вярвания
  Начало /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • 4. Сезонни грижи за пчелните семейства:
  4.1. Грижи за пчелните семейства през зимата
  В състоянието си на относителен покой през зимата, за да осигури необходимата топлина за своето съществуване, пчелното семейство в зависимост от силата си и при отсъствие на пило консумира от 20 до 30 грама мед на денонощие. Силните семейства изразходват относително по- малко храна, пресметнато на кг. пчели. При по- ниски температури разходът е по- голям. Зимуването е продължителен период от жизнената дейност на пчелните семейства при нашите климатични условия и продължава около 5-6 месеца- от края на октомври до края на февруари.
  В процеса на еволюцията пчелните семейства така са се приспособили, че въпреки неблагоприятните зимни условия осъществяват съществуването си с минимално физиологично напрежение на организма си при възможно най- малък разход на храна и относително добро запазване на жизнеността си до настъпване на пролетта.
  Успешното им зимуване и тяхната продуктивност през следващия сезон зависят в много голяма степен от технологията на пчелоотглеждане през предшестващия зимуването активен сезон и особено от подготовката за зимуване. Всяко семейство трябва да има млада майка с добри генетически заложби, което гарантира доброто яйцеснасяне и интензивното развитие на семейството през пролетта. От изключително значение е наличието на достатъчно количество качествени хранителни запаси от мед и прашец, разположени правилно в гнездото. Ако семействата са били добре подготвени за зимуването и правилно зазимени, а зимата е нормална, те не се нуждаят от съществена външна намеса. Важното е да им се осигурява пълно спокойствие. Дори най-малкият шум, сътресение или блъскане по кошерите, причинени от хора, животни, птици, минаващи превозни средства, клони на дървета и др. може да доведе до нежелани последици- консумацията на храна се увеличава, кълбото се разхлабва и разкъсва и от него се отделят и умират пчели. В резултат на това семейството отслабва и много често загива.
  Пчелинът през зимата се наблюдава външно- за възможно изместване на кошера и покрива, прослушва се посредством тънка каучукова тръбичка, вкарана през входа на кошера- равномерният и спокоен звук на пчелите показва, че семейството е в добро състояние, ако се, ако се чува бръмчене на отделни пчели и шумът е силен, това означава, че има някакво неблагополучие. В такъв случай при първа възможност за отваряне на кошера се вземат мерки за отстраняването му.
  За да се освободят от екстрементите, натрупани през зимата, пчелите използват за облитане слънчевите часове през по- топлите зимни дни, когато температурата се покачва над 9- 10 градуса С. Преди облитането мястото пред кошерите трябва да се почисти от снега или водата. За да не загинат, пчелите се посипват с материали за подсушаване- слама, пръчки, сгур и др. По начина на облитането им може да се "прочете" какво е състоянието на пчелните семейства. Дружното енергично облитане показва, че е добро и, обратно- слабото облитане, летежът на единични пчели, бавното им пълзене около входа говорят, че нещо не е наред. Вероятно са налице голяма влага, малко храна, някакво заболяване или други обстоятелства, които смущават семейството. Зимното облитане има и важно санитарно- практическо значение, тъй като заболелите и изтощени пчели излизат от кошера и умират и по този начин се намалява заразата вътре.
  Температурните колебания /редуване на топли и студени дни и периоди/ провокират ранното яйцеснасяне на майката. При появата на пило пчелите повишават консумацията на храна и се съсредоточават около пилото. Ако няма пило, разходът на мед е 0,5-0,8 кг. месечно в зависимост от силата на пчелното семейство. При по- слабите семейства разходът на храна от 1 кг. пчели е по- голям, тъй като при тях топлоизолиращата повърхност на зимното кълбо е относително по- голяма. Медът около пилото намалява чувствително, пчелите изяждат храната и достигат до горната част на питите. При внезапно застудяване те не са в състояние да се преместят встрани до питите с храна и дори при наличие на храна в крайните пити семейството може да умре от глад. Това налага при първа възможност да се осигури храна на нуждаещите се пчелни семейства и особено на по- слабите. За целта се подхранват с кристализирал мчелен мед, резервни пити с мед и в краен случай с питки от медено- захарно тесто.
  Успешното зимуване на пчелните семейства и по- нататъшното им развитие зависят изключително много от своевременно оказаната им помощ. Всеки опитен пчелар знае как и с какви хранителни запаси са зазимени пчелните семейства. За силните семейства е достатъчно доброкачествена храна не е необходимо да се полагат особени грижи през целия зимен период. Силните, здрави и с достатъчно хранителни запаси пчелни семейства зимуват успешно при всякакви климатични условия без необходимостта от съществена намеса на пчеларя.

  ...

  4.1. Грижи за пчелните семейства през зимата
  Начало /  /  /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Новите пациенти в Спасителния център за диви животни

  Запознайте се нашите интересни пациенти и с техните истории - щастливи или тъжни, те са ежедневие в Спасителния център, и всеки нов пациент е ново предизвикателство и нова битка за живот...

  Бухал (Bubo bubo)
  Тази, иначе величествена птица, пристигна в Спасителния център в ужасно състояние. Едното крило не просто беше ранено, а на него нямаше никакви тъкани. При липсващи тъкани не може със сигурност да се твърди каква е била причината за нараняването, но каквато и да е била тя, птицата дълго време е търпяла страшни болки, докато ларвите на различни паразити са се хранили с тъканите на увреденото и крило. Дълго време тя е била в невъзможност да се храни, което е довело до драстично спадане на теглото и до 100 грама под критичния за вида минимум.
  Ампутацията на крилото просто беше неизбежна. Птицата преживя операцията, трудно излезе от упойката и ден след това силите я напуснаха завинаги. Една величествена птица по-малко в нощното небе...
  Специално благодарим на Андреана Трифонова от "Проект Родопи" и инж.Екатерина Гаджева от РИОСВ-Смолян, които бяха съпричастни с трагедията на това същество и помогнаха за неговото транспортиране до Спасителния център.

   Видра (Lutra lutra)
  Малката видра постъпи в Спасителния център от района на Димитровград със съдействието на Николай Апостолов - кмет на село Райново и на неговата съпруга. Била е нахапана от кучета, в резултат на което задните крачета не се движели. Добрите хора я открили и занесли на ветеринар, където, за жалост, стояла няколко дни почти без лечение и без да се храни. Състоянието и се е влошило рязко и хората решили да потърсят помощ на друго място.
  При постъпването си при нас, видричката беше с хипотермия (ниска телесна температура) и силно обезводнена и, въпреки спешните мерки за стабилизиране на състоянието и, няколко часа по-късно почина. Аутопсията показа дупки на стомаха, през които стомашното съдържание се е изливало директно в коремната кухина. За съжаление в подобни случаи сме безсилни...

  Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus)
  Пеликанчето Пелин постъпи след прекарана в дивата природа болест, за която не можеше вече да бъде установено каква е била. Състоянието му беше много тежко. Не беше способен да стои на краката си, непрекъснато се клатеше и падаше. В допълнение, не можеше да поглъща храна сам.
  През първите няколко дни се очакваше влошаване на състоянието му. Храненето ставаше насила като рибата трябваше да се пъха в хранопровода с ръка чак до стомаха.
  И така, както очаквахме влошаване, изведнъж Пелинчо започна все повече да може да се задържа на краката си без да падне. А един ден дори глътна една риба сам и беше видимо горд от постижението си. Така започна оздравяването на бебето-гигант. В момента Пелин е преместен от реанимацията в голяма клетка в двора, която дели със сива чапла и бял щъркел и ние се чудим по какъв начин да даваме храна на съквартирантите му, защото той изяжда всичко.

   
  Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)
  Малкото бижу шипоопашата костенурка пристигна при нас от района на Ямбол без никакви оплаквания, освен, че е вълшебно малка и хората, които са я намерили, са се притеснили дали ще оцелее самичка. Корубата и още е мека и на едно място има вдлъбнатинка, където птица се е опитала да я клъвне, но няма рана. Малката добре си похапва и обожава плодове. Когато яде диня, обича да заспива в нея.
  Няколко дни след нейното пристигане, в Спасителния център попаднаха две нейни огроооомни посестрими. Гледани са 30 години в домашни условия. Жената, която ги е гледала вече е възрастна и няма възможност да се грижи за тях вече, затова решила да ги даде при нас.
  Можете да видите на снимката каква огромна разлика има между бебето и възрастната костенурка.
  Трябва да припомним, обаче, че точно защото се взимат костенурки от природата, те са изчезващ вид. Много хора ги гледат в дворовете си, където костенурките нямат естествени условия за размножаване, често дори нямат партньор, за да се размножават. В редките случаи, когато имат поколение, малките не се пускат на свобода. Така числеността на костенурките в дивата природа драстично се свива.
  Взимането на костенурки от природата, отглеждането им в домашни условия, нараняването и убиването им са забранени със Закона за биологичното разнообразие. 

   Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)
  По същото време, когато получихме бебето шипоопашата костенурка, от София ни изпратиха и едно бебе шипобедрена костенурка, съвсем малко по-голяма. Е, тя не е реално от София, но човекът, който ни я изпрати я получил като подарък да си я гледа вкъщи. Той, обаче, знаейки, че костенурката е защитен вид, е решил, за нейно добро, да я върне в дивата природа, където и е мястото.
  Получихме я прекрасно опакована с голяма грижа, затова има и снимка на кутийката.
  Малките костенурчета и големите костенурки ще бъдат "зазимени", защото костенурките спят зимен сън. Напролет ще се събудят, за да посрещнат новия си живот в дивата природа.

  Черна каня (Milvus migrans)
  Тази невероятно красива и финна граблива птица постъпи при нас с невъзможност да движи краката си, поради неврологично нарушение. Все още не е ясно дали ще може да се оправи. Лечението дава резултат, но при неврологичните увреждания никога не може да се каже със сигурност до каква степен ще се подобри състоянието на пациента. Иначе, тя се наложи като един от най-гласовитите пациенти. Треперливия и глас се чува с повод и без повод, много е общителна и любопитна.

  Ливаден дърдавец (Crex crex)
  Сигурно сте чували за ливадния дърдавец, че е световно застрашен вид. В Спасителния център този ливаден дърдавец постъпи с рана на крилото и нарушения в движението на единия крак. Крилото вече заздравява, а движенията на крачето стават все по-координирани.
  Това е един определено труден пациент по отношение на хранене и грижи. Много е плашлив и от най-малкия шум се блъска в клетката, а осигуряването на храна, която да харесва се оказа доста трудно, но все пак открихме подходящи заместители на неговата естествена храна. Бъдещето ще покаже каква ще е съдбата му, дали ще се възстанови напълно и ще е в състояние да се справя сам в дивата природа.

  Синявица (Coracias garrulus)
  Синявицата не е рядка, но поради скрития си начин на живот, остава непозната за повечето от нас. Тя е една от най-ярко оцветените нашенски птици. Прелетен вид, който се храни предимно с гъсеници и ларви на различни бръмбари.
  Тази специално, постъпи при нас с лошо счупване на крилото, което не можа да се възстанови след операцията, тъй като ямката на ставата също е била счупена и крилото просто не можеше да се държи в нея и висеше. Трудно свикна на храната която ние можехме да и предложим като заместител на естествената, но постепенно започна да се храни и сама.  Сива чапла (Ardea cinerea)

  Тази сива чапла беше простреляна в крилото. След операцията се възстановява добре. Обикновено като влезеше човек в стаята, където стоеше, докато траеше интензивното лечение, тя се правеше на невидима като заставаше изпъната в ъгъла на стаята. Това е естествено за чаплите поведение, което много успешно прилагат в дивата природа, когато са сред тръстиките, например.
  В последствие чаплата беше преместена в голяма клетка в двора, която дели с пеликанчето Пелин и един щъркел от Унгария.

  Бял щъркел (Ciconia ciconia)
  Последният бял щъркел, който постъпи в Спасителния център, е с пръстен от Унгария. Той не е ранен, просто е доста дребен и слабичък, затова ще остане няколко дни при нас, докато поукрепне. Той дели клетка със сивата чапла и пеликанчето.
  Информирахме Българската орнитологична централа, че птица с такъв пръстен е при нас. Те ще се свържат с техните унгарски колеги и ще получим сведения кога е поставен пръстенът на птицата и къде, за да можем да проследим как се е движила тя.

  Научете повече за дейността на Центъра -  за нашите ежедневни битки, стремежи, загуби и постижения
  http://www.greenbalkans-wrbc.org/

  История и снимки:
  Любомила Кривошиева - Спасителен център за диви животни
  Зелени Балкани

  ...

  Новите пациенти в Спасителния център
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Обучение на кучета-спасители и техните водачи за справяне в ситуации на катастрофи и бедствия се провежда в Бургас

  Бургас. Планинската спасителна служба към БЧК провежда петдневно обучение на кучета-спасители и техните водачи за справяне в ситуации на катастрофи и бедствия в Бургас. Заниманията се провеждат на полигона на „Гражданска защита” в комплекс „Меден рудник”. Пред радио „Фокус”- Бургас директорът на Планинската спасителна служба към БЧК Кирил Русев обясни, че подобно обучение се провежда от много години насам. В курса се реализира и обучение за търсене на хора в горски терени. Курсът се тренира на място в гората, като упражненията са подобни на тези за спасяване в планината. БЧК има 21 кучета, от които 13 са оперативни. Оперативните кучета са преминали целия цикъл на обучение, който е в рамките от 3 до 5 години. Всяко куче има водач, а към водача има двама души - асистенти. В момента има 28 души, които участват в курса в Бургас. Немска овчарка и лабрадор са породите кучета, които БЧК обучава за спасители в критични ситуации. „Ние използваме немска овчарка, а от няколко години и лабрадор. Тези кучета поколения наред са доказали своите качества и в практиката и най-лесно се поддават точно на този вид дресура за спасително дейности. БЧК обучава единствените спасителни кучета в България”, обясни Кирил Русев. По думите му спасителите и кучетата са достатъчно, за да реагират при евентуално по-тежко земетресение. Тези екипи на БЧК са участвали при издирването на оцелели при земетресението в Турция, където са намерени 12 оцелели. „При една добра организация с около 15-тина кучета може да се покрие един голям район. Имайки предвид това, което се е случвало в историята на нашата страна”, посочи Русев. Тези кучета през зимата участват в два курса за търсене на хора, които са попаднали под лавина или за търсене на изгубени хора в планината. Все по-трудно се справят с бюджета, с който разполага БЧК и в частност Планинската спасителна служба. „Ние отделяме всяка година доста големи средства за обучението и поддържането точно на тази група и все по-трудно става финансирането, имаше преди години програми на американския червен кръст, които доста помогнаха, но това прекъсна, като че ли държавата забравя”, обясни Русев. От години не са променяни бюджетите на БЧК и на ПСС.
  Божана ПЕТРОВА
  Агенция Фокус

  ...

  Обучение на кучета-спасители и техните водачи
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Държавната агенция по горите започва кампания за органичаване на незаконните сечи - ПОДКРЕПЕТЕ Я!


  За да ограничат незаконната сеч, от Държавната агенция по горите (ДАГ) започват кампания, за да популяризират документите, с които се разрешава добив на дървесина. Всеки купувач трябва да се увери, че фирмата, от която взема материал, притежава поне един от тях.

  С приближаването на зимата все повече хора търсят да купят евтини дърва за огрев. Въпреки че често цената е широкоразпространен аргумент при избор на една или друга стока, в случай, че искаме да ограничим незаконните сечи, трябва да съблюдаваме идруги фактори при пкупката.

  Нашите действия като краен потребител на изсечената дървесина могат да принудят предлагащите нелегални дърва да останат без никаква печалба - в случай че всеки от нас е запознат с това какви документи се изискват за отсичане и търговия с дървесина и не закупува стока без документация.

  Документите, които трябва да изисквате от предлагащите дървесина, могат да бъдат видяни на приложената като снимка информационна брошура на ДАГ.

  Зелени Балкани подкрепят инициативата на ДАГ и ви призовава да и съдействате!

  Документи за изтегляне Размер Тип
  Посланията на Кампанията 187,81 KB jpg
  Документи, които трябва да получим при закупуването на дървесина за отопление 225,25 KB jpg
  ...

  Държавната агенция по горите започва кампания
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Средиземноморско прилепче постъпи в Спасителния център за диви животни

  На 29.01.2010г. в Спасителния център за диви животни в Стара Загора постъпи средиземноморско прилепче (Pipistrellus kuhlii). Прилепчето е изпратено до Центъра от град Разград, от обезпокоени граждани, които са го намерили в града.
  Постъпването на прилепчето в Центъра е интересно, защото средиземноморското прилепче е сравнително рядък за страната вид. Както показва и името му това е южен вид, който е топло и сухолюбив, установен е да обитава предимно в населените места и доскоро се смяташе, че се среща само в Южна България. Данните от последните години показват, че вида вероятно вече не е толкова рядък за страната ни, но просто липсват достатъчно данни за неговото разпространение.
  Средиземноморското прилепче е втори екземпляр от рода на кафявите прилепчета (Pipistrellus spp.), прието в Центъра в рамките на десетина дни, без никакви наранявания.
  Прилепите, които се срещат в България през зимата изпадат в състояние на хибернация или зимен сън. Причината е, че през зимата количеството на насекомите, с които те се хранят е твърде недостатъчно, за да покрият енергийните загуби от полета в студения въздух. В това състояние прилепите са “вцепенени” - с понижена температура на тялото и забавен пулс - неподвижни или бавно подвижни. Често се случва хората да намират прилепчета в това състояние и да решат, че те са наранени, умиращи или крайно изтощени.
  Ако намерите неподвижен или бавно подвижен прилеп през студените месеци, можете да го огледате внимателно (не пипайте активни прилепи с гола ръка, защото могат да ви ухапят с малките си зъбки). Ако не видите видими наранявания – счупени кости, кръвоизливи и ако прилепът не изглежда твърде слаб (с хлътнало коремче), той вероятно просто е заспал. Оставете прилепа на терасата или на покрива в странично отворена картонена или дървена кутия на място недостъпно за котки и кучета и изчакайте няколко дни. Той вероятно ще напусне мястото и ще си потърси друго убежище. Ако пък той стои неподвижен можете да го “затоплите” в ръцете си или в топло помещение след което – вече активен да го оставите навън по тъмно.
  За допълнителна информация:
  Елена Тилова - Зелени Балкани
  моб. тел. 0887 574699, e-mail:
  etilova@greenbalkans.org

  ...

  Средиземноморско прилепче постъпи в Спасителния център
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  В момента в Спасителния център за диви животни се радваме на присъствието и помощта на трима чуждестранни доброволци.

  Те са при нас по програма “Младежта в действие” - Европейска Доброволческа Служба (http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/2/) .

  Това са Федерико Летиери от Италия на 27 години, Милен Саниер от Франция на 23 години и Кора-Михал Граулих от Германия на 19. И на тримата доброволци проектите им са с продължителност една година. Федерико пристигна в началото на юни, 2008, Милен – на 10ти септември, Кора – на 15 септември.

  Доброволците се справят изключително успешно със задачите си и станаха част от семейството на Спасителния център. Te взимат участие и в другите дейности на Зелени Балкани, като образователните инициативи (http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=122&language=bg_BG&cat_id=35&), телеметрията ( радипроследяване на маркирани птици -http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=542&cat_id=35 ), и много други.

  Екипът на Спасителния център е признателен на доброволците за тяхната неоценима помощ.

  ...

  За evs доброволците в Спасителния център/12.02.2009/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове зима

Нови интернет страници зима

 • хотел Ива & Елена, Пампорово Пакетни цени пролет- лято 07.05-10.07.19