гнездо

 • Гнездо на морски орел бе разрушено, вследствие на силните бури

  На 1 юли екипа на Зелени Балкани, извършващ редовно наблюдение на двойката морски орли (Haliaeetus albicilla), загнездили през 2009 в Горно-Тракийската низина, установи, че гнездото и е разрушено.
  Инцидентът вероятно е станал около 27ми - 28ми юни, в резултат на силните летни бури, разразили се в района. С цел откриване и спасяване на малкото орле, веднага след намирането на разрушеното гнездо бе организирана спасителна акция с участието на експерти и доброволци от Спасителния център на Зелени Балкани.
  С участието на 5-ма души бе претърсен широк периметър около дървото, върху което се е намирало гнездото, но малкото или остатъци от него не бяха открити. Предвид възрастта на малкото и оставащите му няколко дена до пълното му оперяване и достигане на оптимална възраст за напускане на гнездото, вероятноста то да  е оцеляло никак не е малка.
  Надеждата, че малкото орле е живо и е някъде в района се подхранва и от поведението на възрастните птици, които се придържат в околностите и не се отдалечават от гнездовата територя (както става в подобни случаи). Изследването на разрушеното гнездото показва наличието на остатъци от таралеж (Erinaceus roumanicus), блатна костенурка (Emys orbicularis) и риба, които морските орли са използвали за храна
  През 2009 г., екипът на Зелени Балкани откри две гнезда на редкия за България морски орел. Едното от гнездата е в поречието на Тунджа а другото в Горно-Тракийската низина. За съжаление от общо трите излюпени малки от двете двойки, само за едно се знае със сигурност, че излетя успешно от гнездото.
  Във вътрешността на страната размножаващите са двойки морски орли са рядкост, като вида основно се размножава в поречието на река Дунав и на няколко места по Черноморското крайбрежие. Всичко това определя опазването и съхраняването на гнездовите местообитания във вътрешността на страната като много приоритетно.
  За повече информация по случая:
  Градимир Градев -
  ggradev@greenbalkans.org
  Ивайло Клисуров -
  iklisurov@greenbalkans.org

  ...

  Гнездо на морски орел бе разрушено
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  В началото на януари 2009 в офиса на Зелени Балкани постъпи сигнал за полуразрушена платформа, монтирана на електрически стълб в с. Марикостиново, общ. Петрич.

  Платформата е служила дълги години за основа на щъркелово гнездо, но към настоящият момент имаше голяма опасност от да се счупи. Сигналът незабавно беше препратен на екелтроразпределителната компания ЧЕЗ, която обслужва региона. За наша радост в края на април в офиса на Зелени Балкани получихме благодарствено писмо от гражданинът подал сигнала. В него бяха приложени и две снимки на щастливото щъркелово семейство в новият им дом.

  Припомняме, че белият щъркел (Ciconia ciconia) e включен в Приложение № 3 на Закона за биологично разнообразие и в Приложение № 1 на Директивата на Европейският съюз за опазване на птиците.

  Благодарим на всички за съдействието.

  ...

  Спасено щъркелово гнездо
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Откраднаха 40-дневно царско орле от гнездото му в Сакар

  Тополовград. Откраднаха царско орле на 40 дни от гнездото му, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. Малко царско орле на 40 дни беше откраднато във вторник срещу сряда през нощта от гнездото му в Сакар. Птицата е от световно застрашен вид, от който са останали само около 20 двойки в България. Царският орел е защитен както от българското, така и от европейското законодателство - вписан е в Червената книга и в Приложение № 1 на Директивата за птиците на Европейския съюз. Престъплението е извършено през нощта, когато смяната на доброволеца от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), който охранява гнездото, е била приключила. Бракониерите са се изкатерили с алпийска техника и са взели птицата от гнездото. Малкото още не можело да лети и е било напълно беззащитно, въпреки, че е доста едро като размери – около 50 см. Въпросната двойка е излюпила само едно малко тази година. В бързината похитителите на защитената птица са изоставили на дървото въжета и друга катерачна екипировка. На мястото са открити и следи от високопроходим автомобил и човешки стъпки. Представителите на БДЗП подадоха своевременно жалби до местната полиция в Тополовград и до РИОСВ – Стара Загора. Полицейски екип направи оглед на мястото още вчера. В момента се водят следствени действия по случая. „Това е второто малко царско орле, което изчезва тази година”, съобщи Димитър Дмерджиев от БДЗП, който отговаря за опазването на вида по проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. „Преди около 10 дни от гнездо, което се охранява от нашите колеги от „Зелени Балкани”, също изчезна едно малко, като причината не бе установена”, допълни Димитър Демерджиев. Той обясни, че охраната, която БДЗП организира, е с цел ограничаване на човешкото безпокойството за застрашените птици (селскостопански дейности, силен шум, преминаване на хора и машини в близост до гнездото), а не срещу престъпни действия. Ограбването на гнезда на диви птици се счита за престъпление по Наказателния кодекс на Република България. Според Чл. 27 в, алинея 4 от НК, „който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от 1000 до 5000 лева и с компенсиране на нанесените щети”. Всички дневни и нощни грабливи птици са защитени от закона в България, а царският орел е и световно застрашен вид.
  Агенция Фокус
  Снимка: БДЗП

  ...

  Откраднаха 40-дневно царско орле от гнездо
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • от екипа на Зелени Балкани

  Гнездото се намира в долното течение на река Тунджа.

  Морски орли са наблюдавани от екипа на Зелени Балкани в продължение на няколко години да зимуват в района на разположения в съседство язовир Овчарица.
  Първоначално това са млади птици, които поради наличието на достатъчно храна се придържат трайно към района на язовира.
  При редовния мониторинг се проследява поетапната смяна на оперението – с промяната на възрастта на птиците.

  Новото гнездо по Тунджа е наблюдавано за първи път от Павлин Желев. Гнездото е разположено само на около 2-3 км от активно гнездо на царски орел, с пряка видимост между двете. Явно това не е пречка за двата вида орли, след като морските орли в момента имат две малки, а царския наскоро легна да мъти яйца в гнездото си.

  За първи път гнездо на морски орел по Тунджа е открито от Петър Шурулинков и Гиргина Даскалова преди няколко години.

  Предстоят съвместни дейности с РИОСВ - Стара Загора и Община Тунджа за осигуряване безпроблемното размножаване на двойката морски орли и оцеляването на малките и гнездото им.

  Зелени Балкани от дълги години проучва гнездовите местообитания на морския орел, като усилията на експертите са съсредоточени по поречието на река Дунав и островите по нейното поречие. В района на граничната река е съсредоточена основната част от популацията на морския орел в страната. През последните години се наблюдава повишаване на числеността на гнездящите у нас двойки морски орли, вероятно поради стабилизиране и значителното повишаване на популацията на вида в страните от Северна Европа – Германия, Финландия и др. Вероятно много млади птици от тези страни зимуват в България и при намиране на подходящи условия заемат гнездови територии у нас.

  За информация:
  Градимир Градев
  0885 609 289
  ,
  ggradev@greenbalkans.org

  Използвана е снимка от: http://www.naturephoto-cz.com/photos/birds/white-tailed-eagle-3321.jpg

  ...

  Ново гнездо на двойка морски орли е регистрирано
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • ...

  Падналото гнездо 2
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • ...

  Падналото гнездо
  Начало /  /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Пролетта в Спасителния център пукна с пукването на първите излюпени яйца

  Първи, както всяка година, са бухалите, чийто размножителен сезон започва много рано. Вече се радваме на първите две буху-бебета на нашите предани родители. Птиците от двойката никога вече няма да летят на воля, но техните деца, когато пораснат, ще бъдат освободени в дивата природа.
  Бухалите „повлякоха крак” и бяха последвани от белоглавите лешояди, които от няколко години опитват да имат поколение, но, тъй като са млади птици, все нещо не правеха както трябва. Белоглавите снасят едно-единствено яйце. Досега, то или не беше оплодено или неопитните родители го счупваха. Много се надяваме тази година да е повратна в живота на семейството.
  След бухалите и белоглавите лешояди, на ред е семейството на забулените сови, които в момента имат 6 яйца. Очакваме и те да се представят подобаващо като родители, още повече, че не им е за пръв път.
  Керкенезите, от които имаме 4 размножаващи се двойки, със сигурност ще се разпишат в историята на размножителната ни програма през април, а 2-те двойки белошипи ветрушки, които миналото лято получихме от Германия, от скоро са в нови клетки, осигуряващи им необходимото за размножаването спокойствие. Дано и те ни зарадват с малки соколчета от изчезналият в България вид!
  В двора, два от щъркелите решиха да загнездят на... земята. Те не могат да летят, тъй като са с повредени крила, затова им е трудно да си построят гнездо по нормалния щъркелски начин, на по-високо място. Въпреки ограниченията, те са твърдо решени да отгледат челяд. Доколко ще бъде успешно това начинание, времето ще покаже, тъй като, заобиколени от многото други щъркели в недотам големия двор, едва ли ще им е лесно да опазят яйцата си, ако, въобще, успеят да снесат.
  Най-новото семейство в Спасителния център е това на полските блатари. По стечение на обстоятелствата, двете птици попаднаха в Спасителния център по едно и също време, с тежки счупвания на крилата. Въпреки хирургическата намеса, крилата им не се възстановиха до степен, която да позволява пускането им на свобода. Поради това, птиците бяха включени в размножителната ни програма. Малко вероятно е още тази година да се размножат, тъй като са при нас само от 2 месеца, а и мъжката птица е млада, но ние сме им създали необходимите условия за това и остава само да чакаме.
  И така, пролетта дойде при нас много по-рано от астрономическата и се очертава натоварена с грижи по отглеждането на новите ни бебета. Хубавото е, че родители, загубени за природата, могат да продължат да създават поколение, което се пуска на свобода и допринася за обновяването на популациите. Това, разбира се, е капка в морето, на фона на тотално деструктивното въздействие на човека върху живота на тези видове, но, все пак, е нещо...
  Любомила Кривошиева - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
  lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org

  ...

  Първите излюпени яйца...
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Стрелят по новоизлюпени совички в центъра на Стара Загора

  В градовете и селата, където живеем имаме много неподозирани съседи. Едни от тях са горските ушати сови (Asio otus), населяващи парковете и градините ни. Тези невидими наши съседи са добри помощници в борбата с гризачите, като мишки и плъхове. Единствено доказателство за тяхното близко присъствие са писъците на малките рано на пролет. Бебетата сови са гнездобегълци – няколко седмици след излюпването си те напускат гнездото и се разполагат по съседните клони на родното дърво. Нощем за да привлекат вниманието на родителите по време на храненето те издават проницателни писъци. Така молят за храна и оцеляват в продължение на две-три седмици. Много често обаче това смущава съня на хората и те пребягват до варварски методи. Така например в събота (16 май) вечерта в Спасителния център постъпиха две ранени бебета сови, едното от които вече мъртво. Птиците са били застреляни в парк “Тракия” в центъра на Стара Загора пред изумените погледи на играещи в парка деца. Благодарение на децата поне едната птичка беше спасена, като на място извикахме и полицейски патрул. Въпреки, че полицаите се оказаха много отзивчиви стрелецът така и не се намери. Разказваме ви тази история, за да напомним, че не сме сами и не само ние имаме право на живот. И когато мислим за нашите деца, да се сетим, че бебетата птички също са деца на други родители.
  Горската ушата сова е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие на Република България.

  ...

  Стрелят по новоизлюпени совички
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  Най-новите пациенти на Спасителния център са осем бебета птички от вида голям синигер - Parus maior. Намерени са в училищен двор в Пловдив, където малко по рано през деня на 12 май са паднали от гнездото. Птичките са настанени в специално подготвените в Центъра “кувьози”. Но те не са единствените обитатели на бебешката стая. Съседният “кувьоз” от седмица вече се обитава от четири скорчета (Sturnus vulgaris) намерени в Русе. Наред с това са и малките бебета сови, пристигащи от цялата страна, които вече наброяват 15. По традиция през пролетно-летния сезон по-голямата част от работата на екипа е насочена в грижите за малки пухкави бебенца, паднали от гнездата. Разбира се целта е те да бъдат отгледани до големи здрави птици и да бъдат освободени в дивата природа, там където им е мястото. Екипът на Спасителния център напомня, че отглеждането на диви бебета животинки е специфична работа, която изисква опит и знания.

  Приканваме всички, които намерят диво бебе птичка или друго животинче незабавно да се свържат с нас.

  Лица за контакт:
  Д-р Христина Клисурова 042 607741, 0886570053
  Д-р Сашка Витанова 042 607741, 0885228486

  ...

  Пухкавите мъници в Спасителния център
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Интересни резултати от радиотелеметрията на царски орел

  В резултат от редовно извършваната радиотелеметрия на царски орли, екипът на Зелени Балкани локализира район със струпване на млади птици от защитения вид в района на Дервентските възвишения. В средата на месец януари, след серия от засичания на сигнал от предавателя на една от маркираните птици, екипът успя да установи точното местонахождение на младия орел и да го наблюдава отблизо. Благодарение на това, експертите и доброволците на Зелени Балкани, наблюдаваха още три млади царски орли (два със второ оперение и един с първо), над 120 гарвани и една зимуваща черна каня. Още по любопитен е факта, че при две от младите птици са наблюдавани брачни полети. Най-вероятната причина за струпването на тези птици е наличието на голямо количество мърша в района. Резултатите от проследяването на царски орли през миналата зима, също показаха продължителното придържане на няколко млади птици към определен район с наличие на мърша.
  Младият царски орел, вероятно женски е маркиран от екипа през лятото на 2007. Данните от проследяването на птицата до сега доказват, че и през втората година от живота си тази птица зимува в района на Дервентски възвишения, близо до гнездото, в което се е излюпила. Маркирането на царски орли с радиопредаватели и последващото им проследяване се извършва за първи път за страната ни от Зелени Балкани. До момента в България, това е най продължителното проучване на вида чрез използването на предавател. Положителния ефект от това проучване е безспорен, като се получават данни не само за маркираната птица, но и за други индивиди от същия вид. В рамките на проучването допълнително се събира информация и за други видове, както е при описания по-горе случай с наблюдението на гарвани и каня.
  Това дава добра основа за опазването, както на видовете така и на техните местообитания.

  За контакти: Градимир Градев - 0887 210094, ggradev@greenbalkans.org

  ...

  Царски орел /10.02.2009/
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове гнездо

Нови интернет страници гнездо

 • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Гнездо за гълъби d=23 см