бряг

 • Бургас. Шестмесечна маймуна е била конфискувана при акция на експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) в Слънчев бряг.

  За радио „Фокус”-Бургас главен експерт „Биоразнообразие и защитени територии” в РИОСВ-Бургас Валентина Михалева каза, че животното се е използвало за атракция на туристите с търговска цел. Маймунката е била използвана за правене на снимки, което по думите на експерта предизвиква стрес, защото това е малко животно, отнето от майка му. Тя се дава на непознати хора, което също предизвиква стрес. „Получихме сигнал, че се излагат екзотични видове в Слънчев бряг, които се използват за атракции и търговия. Нашите ангажименти за контрол произтичат от Закона за биологичното разнообразие и Закона за защита на животните. Към Закона за биологичното разнообразие са въведени изискванията на конвенцията на международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна и съгласно тази конвенция и регламент 338 за защита на животните от дивата флора и фауна за регулирана търговия с тях се изисква всички животни, които се внасят в страната и които са защитени в други държави да бъдат регистрирани, да имат съответни документи за произход и на база тези документи, да бъдат регистрирани с регистрационни карти в РИОСВ”, коментира експертът. В курортния комплекс инспекторите се проверили екзотичните видове, които се излагат там и на това дали е спазен този регистрационен режим. От друга страна със Закона за защита на животните е въведена категорична забрана от 31.01.2008 г. за придобиване, внасяне и използване на всякакви видове от семейство диви котки и на маймуни, и примати. Тази забрана също е била проконтролирана. Михалева поясни, че основната категорична забрана е, че никой няма право да отглежда такива животни от семейство котки – лъвове, тигри, ягуари, пуми и маймуни. Маймунката, която е конфискувана, е настанена в спасителен център, такъв се явява зоопарка в Айтос. Тя е настанена временно там до влизане в сила на наказателно постановление. Компетентният орган за това какво ще се случи с нея е МОСВ. „Ние при тази проверка установихме случаи на излагане на нилски крокодил, питони за използване на търговска дейност по крайбрежната алея на Слънчев бряг. Съставили сме актове по Закона за защита на животните, съгласно който се забранява излагане с търговска цел и представления с диви животни. Има и още една забрана - излагане в магазини, заведения за обществено хранене и други увеселителни заведения на бозайници, примати, птици и влечуги, на опасни декоративни животни, на база на този закон сме съставили акт, с който се налага административна глоба, а при повторно нарушение глобата е в двоен размер”, каза още Михалева. Тя допълни, че такива проверки се правят основно по сигнали и няма практика да се правят такива системни проверки. „Тези атракции се извършват в късните часове и ние няма как ако отидем през деня, в регламентираното ни работно време да ги открием като налични нарушение. Специално за този случай ние имахме специална заповед от директора, което е нещо необичайно, тъй като сигналът бе за излагане от 22.00 до 24.00 часа”, каза още Михалева.
  Калина ЕНЧЕВА
  Агенция Фокус
  Снимка: АФП

  ...

  Конфискуваха стресирана 6-месечна маймуна
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Бургас. Конна база е горяла край Слънчев бряг, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

  Около 15.10 часа вчера в Районно управление на МВР – Несебър е получено съобщение за възникнал пожар във файтонджийска конна база, разположена северно от Слънчев бряг, собственост на 60-годишен мъж. Пожарът е потушен от два противопожарни автомобила с петима огнеборци. Изгорели са четири коня, седем бокса за коне и седем полубокса, изградени от метални, дървени и PVC материали. Причините за инцидента, както и стойността на нанесените щети са в процес на уточняване.
  Агенция Фокус

  ...

  Конна база е горяла край Слънчев бряг
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... •  

  Агенция Фокус
  София. На заключителен семинар на 3 февруари 2009 в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще бъдат обсъдени заключителните документи и резултатите от двегодишния холандско-български проект „Моят бряг” за изработване на визия и управленски план за интегрираното развитие на българското Черноморие, съобщиха от съорганизаторите на проекта. Ще участват представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – основен партньор в проекта, на бенефициентите – Министерството на транспорта, Министерството на околната среда и водите (Черноморската басейнова дирекция) и Държавната агенция по туризъм, на трите черноморски области и на крайморските общини, на холандското Министерство на жилищното строителство, териториалното управление и опазването на околната среда, холандски и български експерти.
  Проектът представя четири черноморски визии – за Добрич, Странджа, Бургас и Варна, и три управленски плана – Регионална устройствена схема за интегрирано управление на крайбрежието за Добрич; Стартиране на устройствен план за Бургас и идентификация на проекти за Странджа. Пилотът във Варна не беше развит в управленски план поради липсата на сътрудничество от страна на главните бенефициенти. Вместо това бяха подготвени препоръки за Интегрирано морско устройствено планиране в рамките на Морската рамкова директива. Друг резултат по проекта е предложението за Крайбрежни съвети – по един във всяка черноморска област. Крайбрежните съвети ще съветват областта и общините за взаимозависимостите между териториалните планове, регионалните устройствени схеми регионалните планове за развитие: първата стъпка към следващите оперативни програми. Крайбрежните съвети ще допринасят за по-балансирано развитие на крайбрежието и ще включват представители на правителството, неправителствените организации и основните икономически сектори във всяка област.
  В проекта бе използван напълно нов подход, основан на Препоръките на ЕС за интегрирано управление на крайбрежните зони. Този подход на „открито планиране” предвижда привличането на заинтересованите страни на много ранен етап във всеки проект. Това гарантира ангажираността на съответните заинтересовани на всички нива – държавни институции, местни власти, бизнес и граждански организации. Привличането на заинтересованите в ранен етап на планирането ги прави „съ-собственици” на крайния продукт и създава планове и стратегии с високо качество. Въвличането на ранен етап на тези, които ще са пряко засегнати от даден план, допринася за прилагането на плана и за избягването на “ad hoc” решения.
  Екипът на проекта „Моят бряг” се обърна към всички заинтересовани страни на българското черноморско крайбрежие – местни власти, индустрии, бизнес, туризъм, природозащитни организации, организира лични интервюта и дискусии на кръгли маси, получи чрез сайта на проекта много идеи от хора, които живеят и работят на морето. Експертите в проекта работиха с всички, които проявиха интерес и съпричастност да споделят амбициите си, да развият заедно най-добрите идеи и да намерят решения, печеливши за всички. За съжаление не всички бяха еднакво организирани, заинтересовани и кооперативни.
  Проектът „Моят бряг” за визия и стратегия за интегрирано управление на българското Черноморие започна в началото на 2007 година по молба на българското правителството до холандското правителство за помощ при управлението на бързо развиващото се Черноморско крайбрежие. Проектът е финансиран от холандското правителство с 400 000 евро по линия на предприсъединителните фондове.
  Агенция Фокус

  ...

  Завършва холандско-българският проект „Моят бряг” за развитието на българското Черноморие 30.01.2009
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Обитаващата топлите води риба-луна бе открита на брега на Северно море в Холандия, съобщи местната телевизия.

  Близо до град Катвайк местен рибар открил на брега дългата 1.20 метра екзотична риба. Тя била още жива, но не успяла да дочака пристигането на служителите, които трябвало да и окажат помощ. През декември тропическите риби плуват по на север от обичайното, но рядко се оказват във водите на Северно море. Експерти смятат, че откритият в Холандия екземпляр се е оказал във властта на бушуваща буря и е бил докаран от морското течение до брега. "В последно време практически ежегодно до холандските брегове достига по един екземпляр от риба-луна", заявява ихтиологът Мартин ван Ойен от музея за естествена история "Натуралис" в Лайден. По думите му тези риби могат да достигнат до 4 метра дължина. Онези, които морето изхвърля на холандския бряг, обикновено са доста по-малки от екземпляра, намерен сега на плаж в Катвайк. През 1898 т. до брега на холандския остров Терсхелинг била уловена риба-луна с дължина 2.71 метра. Тя и досега се пази препарирана в музея "Натуралис".
  в. "Рибарски вестник" Година V бр.1 (239).

  ...

  Тропическа риба се появи край холандския бряг
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Залята площ в дка: 963
  Рибно-стопанско предназначение: Стопански риболов.


  Очакваме Вашите разкази, снимки и преживявания от язовирите в България. Можете да се свържете с нас, чрез формата за контат ТУК:

  ...

  яз. Брягово
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Южната ни съседка Гърция е рай за любителите на сладководните риби.

  Риболовът в Гърция нашумя преди около две години, когато границата с южната ни съседка на практика падна. Тогава редица риболовци решиха да опитат късмета си отвъд нашите територии. Оказа се, че гърците изобщо не се интересуват от сладководен риболов.

  За тях риби като шаран, щука и речен кефал не струват нищо.

  Ценят единствено морските видове. Именно поради тази причина гръцките язовири и реки са изключително богати на рибни ресурси. Нещо, което в България отдавна се е превърнало в мит. Освен това водните обитатели на юг от нас са доста по- непредпазливи и лесни за улов, тъй като не са изградили защитни инстинкти срещу мрежи, бомби, токове и всякакви бракониерски набези.
  Българинът набързо изучи по- атрактивните водоеми в Северна Гърция. В първата година дори се правеше масова сеч и недобросъвестни сънародници мъкнеха тонове риба. Първоначално това не правеше впечатление на местните, но след като бреговете започнаха да се замърсяват видимо, властите направиха предупреждение, че могат да забранят риболова за българи в Гърция. За момента обаче можем да ловим свободно в реките и язовирите, като не се изисква дори риболовен билет. Остава само да проявим единствено малко етика към природата.
  Като основни дестинации в Гърция се обособиха няколко водоема.

  Най- известният от тях е язовирът край село Потами. Водоемът е изграден на реките Доспат и Места, които идват от българска територия.

  Намира се в живописна планинска местност, на около 40 километра след КПП Илинден. Язовирът се прочу с трофейните си шарани. С обилно захранване и вкарване с лодка на дънни въдици се изваждаха риби в порядъка 10-20 килограма. Местните шарани едва ли бяха виждали толкова разнообразни видове стръв, ароматизатори и захранки, каквито им предложиха българите. С течение на времето обаче рибите се изхитриха, вече не са толкова лесни и уловът им изобщо не е гарантиран. Шаранчетата около 1-2 килограма пък кълват отлично на плувка. Потами е известен и с едрите си кленове. В дадени дни може да се направи истински фурор. Рибите са доста по- уверени от българските и налитат стръвно на царевица или бял червей. Трябва да имаме предвид, че язовирът е труднодостъпен от единия бряг, който е много стръмен. Именно там обаче се крият и по- едрите риби.

  Другото известно място за риболов е езерото Керкини. Намира се на около 30 километра след КПП Кулата.

  През него минава река Струма, която се влива с красива делта. Езерото е дом на милиони птици, а голяма част от бреговете му е опасана с водна растителност. Площта му е приблизително равна на язовир "Искър", само че е значително по- плитко. Най- масово в него се лови каракудата, която е в промишлени количества. И тук трябва да се обиколи доста, докато се намерят най- подходящите места, тъй като на доста позиции е невъзможно за риболов от брега. Сред каракудите може да се улови и някой тлъст шаран дивак. Любителите на костура пък могат да начешат крастата до насита. Има го много и то в завидно едри размери.

  Речният риболов в Гърция също е атрактивен и многократно по- силен от този у нас. Изключително разнообразна откъм видове е река Ангиста. Протича югоизточно от град Серес и се влива в река Струма на десетина километра от Бяло море.

  Тук можем да уловим абсолютно всички речни видове, които се сетите, включително и редица хищници. Екзотичен е уловът на змиорки, който не е рядко попадение. Сред най- емоционалните са едрите морунажи, скобари, кефали, шарани, щуки, распери. Дребосъкът пък е в изобилие. Силни сезони са както лятото, така и зимата.
  Със сигурност Гърция ще открива още редица възможности за риболов пред българските риболовци. Южната ни съседка примамва не само с богатите на риба водоеми, но и с мекия климат, с екзотичните маслинови дръвчета, с памучните ниви, с портокаловите плантации, със специфичното ухание на Беломорието. Несъмнено един риболовен излет в Гърция носи неповторима романтика. Опитайте!

  ...

  Романтиката на риболова в Гърция
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Фестивалът на открито ще е на 22-24 Май

  В деня на биологичното разнообразие 22 май, близо до Пловдив ще стартира музикален фестивал на открито. Фестивалът ще се проведе под патронажа на Зелени Балкани и с подкрепата на Tuborg.

  Мястото на събитието са помпените станции на южния бряг на Марица близо до Пловдив, в посока Пазарджик.

  Музикалните стилове, които фестивалът ще представи са Goa , Full-On , Psy-Prog , Dark , Ambient & Chill-Out. Освен повод за забавление за любителите на модерна музика, мероприятието цели да обърне вниманието на младите хора към проблемите на околната среда. Организаторите са избрали живописната местност, за да напомнят на всички посетители за великолепното природното богатство, с което разполагамесъвсем близо до града и към което носим пряка отговорнст дори, когато се забавляваме.
  Програмата ще започне и ще завърши с почистване на околността от отпадъци, а от 21.30ч. на 22 май екип на Зелени Балкани ще запознае публиката с любопитни факти относно река Марица и нейното огромно значение като биокоридор и воден ресурс за над 2 млн.души.

  Тъй като тази година Световният ден на биологичното разнообразие е посветен на борбата с инвазивните видове, посетителите на фестивала ще бъдат запознати и с някои от най-разпространените инвазивни растения и животни в района на река Марица и гр. Пловдив.

  За допълнителна информация:
  http://trancebg.com/forum/index.php?showtopic=1044

  Карта с местонахождението на помпените станции:
  http://img10.imageshack.us/img10/4137/opanairlocation.jpg

  Флаер: http://img144.imageshack.us/img144/9049/flaer.jpg

  ...

  Музикален фестивал край река Марица
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Варна/Шумен. С 9 см е увеличено нивото на язовирТича” за едно денонощие, поради интензивните валежи, паднали късно снощи в Шумен”, съобщиха от Централното управление на „Напоителни системи” ЕАД.

  Според управителя на дружеството в Шумен, Юлиян Вълчев, регистрирано е покачване и на нивото на река Камчия с 20 см, край село Бял бряг, но няма опасност от преливане на реката, към момента. По думите му река Камчия е в коритото си и до достигане на дигите остават свободни 60 см. Падналият снощи дъжд е довел до увеличаване на нивото и на язовирЦонево”, край Варна. За едно денонощие нивото е увеличено с 32 см. Свободният обем на язовира е намален с още 3 млн. куб. метра и в момента е 17 млн. куб.м. Изпускането на язовира продължава с 15 куб.м. в секунда.
  Служителите на „Напоителни системи” ЕАД, клон Шумен и Варна са готови да реагират при необходимост. Осигурена е необходимата техника за действие. Информация се подава регулярно на Гражданска защита и областните управители в Шумен и Варна.
  Агенция Фокус
  Снимка: Информационна агенция "Фокус"

  Необичайно за юли язовирите в Бургас преливат
  Бургас. Два от питейните язовири на територията на ВиК - Бургас преливат, съобщи за радио „Фокус” – Бургас Георги Георгиев, началник направление „Язовири” в бургаското водоснабдително дружество. Най-големият язовирКамчия” прелива с дебит от 33 кубически метра в секунда. „Това е необичайно за този период на година и се дължи на многото валежи, паднали през последните двадесет дни. Те са в размер на над 170 литра на квадратен метър. Това е една трета от годишната норма, паднала само за 20 дни.”, каза инж. Георгиев. Тай бе категоричен, че няма никаква опасност за местното население и близките населени места от заливане, които са под язовирните стени и по течението на реката, тъй като язовирКамчия” прелива от обичайното за това място - преливника. Другият по-малък питеен язовир „Ново Паничарево” си прелива перманентно. От него се прехвърлят води към язовир „Ясна поляна”, само когато не са достатъчно водите от собствения водосбор на „Ясна поляна” и когато той не е пълен. Към момента язовир „Ново Паничарево” прелива само с 440 литра в секунда. Това е малко количество и е достатъчно колкото да оводни речното русло на реката след язовирната стена. Преливат язовирите „Ново паниарево” и „Камчия”, а „Ясна поляна" има над два милиона кубика свободен обем, но е в много добро балансово състояние, посочи Георгиев. На въпрос дали фактът, че язовирите са пълни означава, че няма да има режим на водата в населените места Георгиев потвърди, че това е така. Питейна вода ще има за близките две – три години, каза той. Това обаче важи за селищата, които се водоснабдяват от тези язовири, но не е сигурно за населените места, които разчитат на местни водоизточници.
  Катя НИКОЛОВА
  Агенция Фокус

  Извънредна ситуация заради авария е създадена край язовир Асеновец, захранващ Сливен с вода
  Сливен. Извънредна ситуация се е създала край язовир Асеновец, който захранва Сливен с вода. Това съобщи областният управител Марин Кавръков, предаде репортер на радио "Фокус” – Сливен. Там е открита авария на водопровода, който захранва града от язовир Асеновец. Заради обилните дъждове е подкопан насипът и 60-сантиметровата подпорна стена на водопровода. Налягането в него е 9 атмосфери, а ширината на тръбата 83 см. Марин Кавръков коментира, че екипи на ВиК са открили навреме аварията и така не се стигнало до по-сериозни последствия. Ако тази тръба се бе спукала, Сливен е щял да остане без вода минимум две седмици. В момента екипи на водното дружество укрепват насипа. Спряно е изпускането на водата по Асеновското дефиле и самия водопровод, за да може да се работи нормално. Няма проблеми със захранването на града с вода, тъй като са включени двете помпени станции край Мечкарево. Областният управител коментира, че е много важно днес и утре да няма дъждове, за да могат екипите да завършат ремонтите и защото изпускането на язовира е спряно нацяло.
  Людмила ЙОРГОВА

  Агенция Фокус...

  Продължава покачването на нивата на язовирите
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Кметът на Царево разпореди незабавна проверка по сигнал за незаконно къмпингуване в защитена територия

  Царево. Граждани сигнализираха на открития телефон на Община Царево, че летовници бивакуват в защитена територия и тежки машини разравят дюните на плажа на „Корал” и разполагат каравани върху пясъка. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Жалбата е придружена и със снимков материал. Оплакванията от къмпингуващите на морския плаж „Кум къшла” са, че палят огньове върху самия пясък и с това увреждат и замърсяват плажната ивица.
  Кметът Петко Арнаудов назначи комисия и разпореди незабавна проверка, която констатира няколко нарушения: незаконно разполагане на палатков лагер и каравани на дюните и морския плаж, незаконно бивакуване в защитена територия, каквито са пясъчните дюни, и къмпиране без одобрени строителни книжа. Извършване на незаконна търговска дейност и самоуправство с терени, държавна и частна собственост, е другото сериозно нарушение.
  Арнаудов ще сезира за нарушенията Областната управа, МОСВ, МРРБ, НАП и полицията. При огледа на място проверяващите се натъкнаха и на купища боклуци и нерегламентирано сметище на южния подход към плажа. Не е ясно кой почиства терена, но проблемът е и в това, че не се заплаща туристическа такса. От общината решиха да предложат на наемателите на плажа да сключат договор с нея за извозване на боклуците.
  Красивите морски плажове в региона напоследък се превърнаха в притегателно място за нерегламентирани къмпинги. Много често палатки се разполагат и върху частни терени без знанието на собствениците. Преди две лета любители на техномузиката окупираха 80 дка частни земеделски имоти на морския бряг край с. Варвара и оставиха след себе си тонове боклуци, които общината почисти за своя сметка.
  Палатки са окупирали и боровата гора в южния край на плажа на „ Арапя”.
  Агенция Фокус
  Снимка: Община
  Царево

  ...

  Незаконно къмпингуване в защитена територия
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас...... • Новата църква в добричкото село Кранево има камбана с уникален звук

  с. Кранево. Новата и единствена църква в село Кранево има камбана с изключителен звук, предаде кореспондентът на радио „Фокус” – Варна. Църковната камбана е направена от сплав, която съдържа около 430 грама сребро, което определя специфичните й акустични качества. По думите на кмета на Кранево Румен Николов, в страната има само още една такава храмова камбана – в църквата в крайморското село Камен бряг. Варненският и Великопреславски митрополит Кирил и свещеници от Варна, Добрич и Балчик осветиха новата църква „Богородица достойная ест”. Една година след първата копка основният градеж на храма е готов, сложена е новата камбана и сега се мисли за озеленяването на църковния двор и изографисването на стените, каза Николов. Православният храм е построен изцяло и само от дарения на много хора. Кметът на селото изрази специална благодарност към дарители и началници на строителни бригади – Анатолий Иванич, Иван Арматуриста и Жеко Рибаря. Църквата е разположена на площ от 130 квадрата, за градежа са похарчени над 150 000 лева, а днес след освещаването дарител е предоставил още 1000 лв. за декоративните дейности по храма. „Щастлив и горд съм, че Кранево има православен храм, а градежът му се осъществява сега”, заяви кметът на курортното село Румен Николов.
  Жулиета НИКОЛОВА
  Агенция Фокус

  ...

  Камбана с уникален звук
  Начало /  /  /  / Зоо Хит БГ - Избрано за Вас......

Избрани сайтове бряг

 • М-Бус ООД автобуси за Бургас, Варна, Слънчев бряг, В.Търново, Карнобат ... Автобусна фирма М-БУС работи с около 100 автобуса, от които 36 чисто нови автобуса в т.ч. 12 автобуса на възраст до 5 години. ...

 • Нови интернет страници бряг

 • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Блясъкът на Ривиерата

 • Най-актуални страници бряг

 • Максофт - контакти, телефони, рекламни агенции За контакт

 • Азиатските съкровища - Хонг Конг, Макао и Тайван 09.11.2019г. повече » ...

 • Тайнственият Лаос и Виетнам - новото лице на Индокитай 23.11.2019г. повече » ...