Eкспортни субсидии за птичето месо..

Eкспортни субсидии за птичето месо..

От 29 март може да се кандидатства за експортни субсидии за птичето месо

София. От 29 март до 2 април започва първи етап, в който износителите на птиче месо могат да кандидатстват за издаване на лицензии, ако желаят да получат субсидия при износ за страни извън Европейския съюз, съобщиха от ДФ „Земеделие”. Заявленията се подават в Централно управление на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. Експортната субсидия се изплаща под формата на възстановяване при износ след доказване на изнесените количества. За птичето месо финансовата помощ е 40 евро на 100 кг. Размерът на сумите, които се изплащат при експорта на птиче месо са фиксирани от Европейската комисия с Регламент 63/2010, а описанията на допустимите кодове са публикувани в Регламент 1298/2009.
За количества до 25 тона птиче месо, лицензията за износ може да бъде издадена в деня на подаване на заявлението и е със срок на валидност 5 работни дни. Ако количествата за експорт надхвърлят 25 тона, при подаване на заявления в периода от 29 март до 2 април, лицензиите ще се издават на 7 април 2010 г., съгласно Регламент 1157/2009. Срокът на валидност на лицензиите за количества над 25 тона е 90 дни.
Вторият период, в който ще се приемат документи за издаване на експортни лицензии за птичето месо ще бъде от 17 до 21 май 2010 г., а третият - от 25 до 29 октомври 2010 г.
Съгласно Регламент 633/2004 допустимите кандидати по Схемата за кандидатстване, одобрение и изплащане на възстановявания при износ на птиче месо са физически или юридически лица, регистрирани в ДФ „Земеделие” –РА. За да получат експортна лицензия и финансова помощ те трябва да докажат, че извършват търговска дейност в сектора на птичето месо от поне 12 месеца към датата на подаване на заявлението за лицензия – чрез предоставяне на годишна данъчна декларация, фактури, договори, износни декларации и др.
С Регламент 63/2010 като допустими за субсидиране дестинации са определени следните трети страни - Украйна, Беларус, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, Ангола, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Обединени арабски емирства, Йордания, Йемен, Ливан, Ирак, Иран.
Агенция Фокус
снимка: Агенция Фокус




Избрани сайтове птичето