Река Тополница - Скобар

Река Тополница - Скобар

Голямата вода се пооттече, но нивото продължава да е доста високо и да затруднява въдичарите по средното и долното течение. Рибари се хвалят със скобари от средна големина на ръкава при ж.п. моста на Симитли, където водата е по-спокойна. Стръвта е традиционна за сезона "мартеничка"- бял и оцветен в червено червей. Измежду скобарите може да излезе и по някой морунаш, на същата стръв.
Избрани сайтове Тополница