Язовир Душанци - Бабушка

Язовир Душанци - Бабушка

Нестабилното мартенско време не можа да уплаши бабушките в язовира, които все по-често показват признаци на присъствие в приустиевата зона. Именно на тях може да се заложи сега, а в допълнение вероятно ще се отчете и уклей, но само ако времето е спокойно и слънчево. По обяд пасажите се вдигат към повърхността и се активизират. Обаждат се и неголеми костурчета.
Избрани сайтове Язовир