Язовир Мандра - Каракуда

Язовир Мандра - Каракуда

Първите отзиви за активизиране на рибата на известното Мандренско езеро край Бургас вече са факт. Рибарите сега насочват вниманието си към бреговата ивица в землището на с. Твърдица, където се ловят хубави каракуди от порядъка на 200-400 грама. Кълват умерено на бял червей след съответното захранване. Рибите се придържат в сравнително плитка вода и на неголяма дистанция от брега.
Избрани сайтове Язовир