Язовир *Тополница*

Язовир "Тополница"

Традиционният за този язовир ранен риболов в залива на "Мътни вир" вече е факт повече от десетина дни. Ловят се доста риби, но отново активността им е и доста променлива. Има дни, в които уклеят преобладава, но има и дни, в които го няма и се ловят основно бабушки.  Като цяло за момента бабушката е основната риба, която се лови добре, а и екземплярите са много прилични. Събират се на захранка, но е хубаво сместа, която използваме да бъде бедна или разделена с равно количество глина. Глината може да е лека, за да разтваря по-бързо попадналите на дъното топки и съответно да прави мътилка на хранителното петно, ако е бистра водата. Както знаем този язовир обикновено е бистър, но ако реката, която се влива в него е размътила, е съвсем друго. Общо взето това е един от язовирите, в които, ако водата е размътена, тогава върви най-силният риболов. Особено за залива, където споменахме, това е една от основните причини за успешен излет. Нивото на язовира ще продължава да се пълни, така че риболова от тук нататък, ще става все по-интересен и силен.
На самото устие на язовира може да се разчита и на някой друг кефал. Рибите не се ловят както обикновено със стрелба на бял червей, а кълват основно на естествена за тях стръв. Това са примамки като земен червей или ручейник. Определено в този период от годината рибите ги предпочитат пред белите червеи.

Софарма бизнес Тауърс е сред най-интелигентните еко сгради в Югоизточна Европа. Управлението на светлината в сградата става чрез щорите, които автоматично се променят в зависимост от времето навън. Така се постига висока енергийна ефективност за отопление  повече » krib.bg Огнян Донев