Бент Панчарево

Бент Панчарево
След като леда на водоема се разтопи, риболовът лека-полека започна да потръгва и рибите се активизираха много добре. По десния бряг на познатото като "Бъбрека" място се ловят изключително добре прилични бабушки. Рибите кълват основно на плувка, но и на фидер става добър риболов. Бабушките се активизират изключително добре от захранка и се събират на нея. В момента риболовът върви на дистинация от брега, на около двайсет метра. Рибите се придържат все още в дълбокото и се ловят на дълбочина от порядъка на 8-9 метра. Рядко идват по към брега и на по-плитко. При подобна дълбочина и дистинация на плувка може да се лови единствено на мач с ваглер. Рибите кълват на бял червей и пинки, а когато са капризни, предпочитат вердевеса. При силно ветровито време излиза сериозно течение и риболовът на плувка става доста труден. В подобна ситуация е най-резултатен риболовът на фидер. За него може да се каже, че трябва да се използват тънки влакна и малки куки, както и да се подбере много внимателно върха, който ще се използва. Той трябва да бъде от най-тънките и чувствителни, защото на фидер рибите кълват все още плахо и често се случва стръвта да ни е изсмукана без да сме регистрирали кълване.
Риболова на това място няма да продължи още дълго, но в следващите десетина дни най-вероятно рибите все още ще са тук. След това ще започнат да се изтеглят към устието на язовира и ще можем да ги търсим основно там, а до тогава ще се наслаждаваме на риболова на мач. Ако се задържат за по-дълго време на това място, където са в момента, най-вероятно ще започнат да идват и по-близо до брега, като ще можем да ги ловим и с директни телескопи.
Избрани сайтове риболовът