Къде кълве - Риболовът през март 2010

Къде кълве

Риболовът през МАРТ

Пролетното оживление на водоемите настъпва. Започва пролетното топене на снеговете и пълноводията. Щуката започва да хвърля хайвера си още през февруари, а след нея и костурът и расперът, което продължава до края на април. Първите пролетни ручеи шуртят под преспите. Те разтапят леда по бреговете и носят във водоемите обогатена на кислород вода. Обикновено през втората половина на месеца, под влияние наслънчевите лъчи и повишаващите се температури снегът бързо се стапя. Уголемяват се всякакви видове притоци, ручеи, потоци, които вливайки се във водоема, образуват големи участъци открита вода в леда. Към такива богати на кислород места започва масово придвижване на всякаква риба. Тя може да бъде ловена както на плувка, така и на мормишка и блесна на местата, където има още лед. Подобрява се риболовът на михалца на дъно /по река Дунав и долното течение на река Искър/. Бялата риба започва да се придвижва на големи пасажи. Такова явление се наблюдава към края на месеца в големите водоеми със спадащо ниво на водата. На дълбочина 4-6 м. в течение на целият ден се ловят бабушки, костури и кефали. Сега вече захранването има голямо значение.
в."Рибарски вестник"
Избрани сайтове започва