Кучето - основни фази в израстването на малкото

Кучето - основни фази в израстването на малкото

Развитието на кучето от кърмаче до възрастно е подробно изследвано от учените. Те са установили, че кучето усвоява и трайно запечатва отделните етапи от живота си, които понякога траят само няколко седмици. През това време се определят отношенията му с хората. Възрастното куче е сбор от наследените заложби и дори още по- важно- от влиянията на средата, които въздействуват върху него по време на младостта му. Основните фази са шест, за три от които е отговорен този, който го отглежда

  • Само живот / първа и втора седмица/
  • Откриване на околния свят / трета седмица/
  • Кучето се подготвя за бъдещия живот / четвърта до седма седмица/
  • Живот между своите и с други /осма до дванадесета седмица/
  • Фаза на йерархията- Кой ще командва? / тринадесета до шестнадесета седмица/
  • Критична фаза /седма до двадесет и четвърта седмица/Избрани сайтове седмица/