Кучето - Любовното желание на мъжкия

Кучето - Любовното желание на мъжкия

Мъжките кучета може да прескачат огради, ако подушат в съседство /близо или малко по- далеч/ разгонена кучка. При това те не се притесняват от разликата в големината, забравят глад, сън и нямат никакви задръжки, ако трябва да изживеят любовната си страст. Те имат желание винаги и към всички женски кучета.
   Актът на оплождане протича по характерен, строго определен начин. Ако разгонената женска приеме мъжкия, най- напред се изпълнява ритуалът на ухажването, който протича винаги еднакво. В началото на чифтосването женската и самецът се поздравяват с носовете си. След това взаимно подушват задниците си и си играят. С повдигната глава и вирната опашка двете животни застават едно до друго малко преди акта на оплождане, като гледат в една и съща посока. Когато женската обърне задната си част към мъжкия, той я възсяда.
Избрани сайтове мъжкия