Кучето - Смущения в поведението

Кучето - Смущения в поведението

Както при хората, така и при кучето има конфликтни ситуации, при които е наложителна помоща на човека. Не само ние страдаме от неврози и комплекси, при кучетата също се наблюдават смущения в поведението.
Като смущения в поведението на кучето се характеризират повтарящи се, тоест хронично сменящи се поведенчески прояви или реакции към заобикалящата го среда.
Кучето проявява промени в поведението си не от злост или протест: то се нуждае от помощ! Знаете, че кучео е животно на навика. Постоянните промени в живота му го натоварват повече или по- малко. Когато положението се превърне в трайно нервно натоварване, то реагира често с неврози, тъй като отношението на човека е неправилно.
Така например честите излети с кола в края на седмицата, непознатите хотели, промените в семейния живот или преместването в руг район може а го извадят от равновесие дотолкова, че то да реагира невротично. В такъв случай кучето се нуждае незабавно от помощ.
Причина за токива смущения може да бъдатнаследствени предразположения, както и грешки в отглеждането, отношението и лечението на кучетата. Примери за това са начални неприятни преживявания още в подрастващата възраст. Ако например малкото кученце бъде нападнато от възрастно куче, това може да се превърне в доживотна враждебност към всички представители на тази порода.
Недостатъчната привързаност към "господаря" или отношение като към човек може също да доведат до неправилно поведение. Ясни признаци за това са обикновено прекалена агресивност, боязливост, склонност към разрушение или неблагонадеждност. Нарушеното поведение обаче може да бъде съпроводителен симптом към някое органично заболяване.
Ако нарушеното поведение не е особено значително или не е предизвикано от заболяване, може да помогнете най- добре на кучето си, като още от ранна възраст изграждате последователно самочувствието му.
Избрани сайтове поведението

Най-актуални страници поведението

  • Нет сървис поддръжка на интернет сайт Поддръжка на интернет сайтове

  • SEO одит (анализ) на интернет сайт SEO одит