учето - »мунизации при кучето

 учето - »мунизации при кучето

«а да има контрол върху всички имунизации, те се нанас€т от ветеринарни€ лекар в "»мунизационен паспарт", който тр€бва да придружава кучето през цели€ му живот. —рещу н€кои особено често срещани и частично опасни за хората кучешки болести е необходимо да се вземат предпазни мерки или да се уведомите още преди да вземете кучето дали това е вече направено. “ова се отнас€ преди всичко до обезпаразит€ването и профилактичните имунизации.

—писък на имунизациите:

ќт ранна възраст кучетата тр€бва да бъдат имунизирани редовно. ѕървата основна имунизаци€ през шестата до осмата седмица е и първи€т контакт с ветеринарни€ лекар. ћалките кученца са особено застрашени от:

 • ’епатит /инфекциозно възпаление на черни€ дроб/
 • √ана
 • Ћептоспироза /щутгарска кучешка чума/
 • ѕарвовироза
 • Ѕ€с

јко майката е имунизирана, с мл€кото и малките получават защитни вещества, които им осигур€ват имунна защита до седмата седмица от живота им. Ќай- общо е необходимо следното:

 • »мунизационен паспорт за контрол върху всички имунизации /получава се от ветеринарни€ лекар/
 • ѕри купуване на животно да се провери дали са взети предпазни мерки
 • ѕри покупка на малко кученце да се провери за обезпаразит€ване и имунизации
 • ѕървото обезпаразит€ване се предприема след шест седмици, а след това на всеки три месеца профилактично.
 • ≈дин път годишно профилактично се дават таблетки срещу глисти и тени€.
 • ѕрофилактична имунизаци€ срещу гана и хепатит след шест седмици
 • ѕрофилактика срещу лептоспироза и парвовироза след шест седмици. “ази ваксина се повтар€ четири до шест седмици по- късно.

ѕри купуването на малкото кученце обезпаразит€ването и ваксинаци€та са включени в цената. ¬секи почтен развъждащ постъпва така. ¬с€ко малко кученце има глисти, които получава от майката, дори т€ да е обезпаразитена преди раждането. —лед първото обезпаразит€ване на малкото на възраст около 6 седмици, се прави профилактика /с паста/ срещу глисти на всеки три месеца до навършване на две години. ¬ъзрастните кучета, над две годишна възраст, получават таблетки срещу глисти и тени€ един път в годината. «а повече подробности се обръщайте към ветеринарни€ лекар. ѕървата имунизаци€ срещу гана, хепатит, лептоспироза и парвовироза се прави на обезпаразитеното кученце на шестседмична възраст /обикновено при развъждащи€/. ѕовторете тази манипулаци€ четири до шест седмици по- късно, т.е. на 12 до 14 седмична възраст, едновременно с ваксината срещу б€с. “ова е достатъчно за една година.
»збрани сайтове срещу