Кучето - мускулатура и движение

Кучето - мускулатура и движение

Кучето се определя като бягащ хищник. добре оформената силна мускулатура давала възможност на дивите му предшественици да търсят следи на големи разстояния, да гонят и хващат дивеча. Мускулите, които представляват около две пети от цялата телесна маса, са нейната основна част и придават очертанията на тялото. мускулната тъкан се състои от многобройни мускулни влакна, обединени в снопове. Ппри свиване мускулът се скъсява по протежение на надлъжната си ос. Всяко мускулно влакно може да се свива само за себе си. Поради това са възможни движения с различна степен на сила.
Мускулатурата е особено силно развита по врата, горната линия на трупа, раменете, корема и бедрата. Тя помага на кучето светкавично бързо да се приспособява към всяка ситуация.
Пасивното движение при кучето- стоящото, също изисква активна мускулна дейност. то никога не стои дълго в едно положение. Кучето е родено за тичане. Тъй като първоначално е било месояден хищник, двигателният му апарат, както при повечето, ако не при всички четирикраки, е предназначен за движение напред. Необходимото за това тласкащо усилие се предава от мощната мускулатура на задния крайник през таза върху трупа. При по- бързо движение мускулите на трупа и част от мускулите на предните крайници подкрепят мускулатурата на задните крайници.
Оставяйте кучето си да тича без каишка, така то ще измине извървяното от вас разстояние два- три пъти за същото време. Ако не е научено да върви с каишка послушно "до крака", то често се дърпа, просто защото вие не сте достатъчно бързи за него.
Движението напред в различните му фази, като подпиране, напъване, повдигане и изхвърляне е ритмично изместване на центъра на тежестта на тялото отзад напред. Нормалният начин на движение на кучето напред е тичане в тръс, но то изминава определени моменти от процеса на движение в ход, раван или галоп- в зависимост от ускорението. Всички кучета са издръжливи бегачи, но най- издръжливо е хъскито, което като куче за впряг на шейни с тежък товар може да преодолява големи разстояния.
Кучето има вродена способност за плуване. То се задържа на повърхността на водата чрез кучешки движения. Ако държите куче близо над повърхността на пълна с вода вана, то инстинктивно започва да прави движения с четирите си крака. Но все пак проблеми с плуването имат някои кучета с дълга козина или вълна. Когато козината се напои с вода, кучето натежава и потъва- тогава съответните движения не помагат.
Мускулатурата е важна за кучето и в друго отношение. С ушните и лицевите си мускули животното управлява своята мимика, чрез която, например при оголване на зъбите или различно положение на ушите, то може да подскаже ясно настроението си в момента. Кожната мускулатура на четирикракото също играе съществена роля- тя управлява подреждането на козината по шията.
Този "език" се подпомага от различните положения на тялото, при което особено значение има положението и движението на опашката.
Избрани сайтове движение