Кучето - труп и крайници

Кучето - труп и крайници

Труп:

Кучето, както и останалите бозайници, има седем шийни прешлена. По- нататък гръбначният стълб се състои от 12 до 14 прешлена, седем или /по- рядко/ шест поясни прешлена, три кръстни и средно 20 до 23 опашни прешлена. Кучетата със скъсена по рождение опашка имат само най- много шест опашни прешлена.
С гръдните прешлени са свързани еднаквите на брой двойки ребра. Първият и вторият шийни прешлени /поддържащи и завъртащи главата/ осигуряват голямата и подвижност. Силният гръбначен стълб е много еластичен, тъй като кучето е конструирано като "бегач на дълги разстояния".
При опашката различаваме: мечовидна опашка /както при пойнтера/, змиевидна /например при лабрадора/, саблена с флаг /при ирландския сетер/, без флаг /басет/ или сърповидна опашка /коли или далматинец/.
Завита на кръг опашка има апенцелерът, опашка като пощенски рог- мопсът. Възлестата опашка на булдога е естествено недоразвита. Скъсената опашка на териера е също вродена.
По окосмяването на опашката се различават рунтави или изцяло окосмени, четинести, с флаг или като змиорка.

Крайници:

Предните и задни крайници са част от скелета. От разположените под наклон задни крака излиза оттласкването, предните крака го поемат.
Важна роля играе раменната става. Тя смекчава всеки скок, улавя всяко спиране на движението. С раменната става са свързани плешката и горната бедрена кост, а към тях чрез лакътната става е свързана подбедрицата, която се състои от пищял и лъчева кост. Следват основната става на предния крак и средната му част, към които са прикачени пет пръста.
Бедрото и подбедрицата, които се състоят от пищял и средна кост, са съединени в колянната става чрез съответното колянно капаче. То предпазва крайното сухожилие на бедрения мускул, което преминава над колянната става.
Костният строеж на задните крака в общи линии съответствува на този на предните крайници. Към изправената средна част на задния крак са прикачени петте пръста с ноктите.
Предните и задните крайници завършват с лапи, които се образуват от снабдените с нокти пръсти и са подплатени с еластични меки възглавнички на пръстите и стъпалото.
Избрани сайтове опашка