Скелетът и черепът на кучето

Скелетът и черепът на кучето

Скелет:

Скелетът се състои от череп, труп и крайници. Трупът включва гръбначен стълб, ребра и гръдна кост.

Череп:

Главата се състои от теме и лицеви кости. Челюстната става свързва горната челюст и спадащате към лицевите кости долна челюст. Дъвкането и хапането се извършва само чрез движения на отваряне и затваряне на челюстта.
Първоначалната форма на кучешкия череп е дългият череп / долихоцефал/. Черепът има повече или по- малко клиновидна форма, лицето е сравнително дълго и тясно. Основата на челото е слабо изразена. Типични представители на долихоцефала са немската овчарка, догът и ловното куче.
Късоглави /брахицефали/ са кучетата, при които има значително скъсяване на челюстта, носа и останалите черепни кости. Те се отличават от дългочерепните най- вече по по- широката и кръгла форма на черепа с ясно изразени скули и по- голяма дъга на темето. Като примери може да се посочат: мопс, френски и английски булдог.
Разбира се има преходни форми между дълго и късочерепните, така наречените мезоцефали. Тук спадат пинчерът и дакелът.
Избрани сайтове Скелетът