Очите на кучето

Очите на кучето

Предполага си, че кучето вижда само черно-бели тонове. В очите има клетки, които възприемат цветови оттенъци, но не е известно дали те се използуват. Кучето реагира много бързо на движения. Най- доброто доказателство е ловното куче. Хръктите са в състояние да възприемат и най- слабите движения от големи разстояния. Тъй като освен това те имат малка глава, зрителното им поле е 270 градуса. Това на практика означава, че могат да виждат и зад себе си.
Но това не се отнася до всички породи. Някои трудно преценяват разстоянията, а и не виждат надалеч. Въпреки това окото е важно за кучето. Ако вятърът е неблагоприятен, то трябва да се уповава повече на очите, отколкото на носа си. Направете опит, като застанете неподвижно на известно разстояние от кучето.Вероятно то ще реагира едва когато се раздвижите. На практика това означава: командата трябва да бъде свързана с еднозначно движение на ръката. Така кучето ще я разбере по- лесно.
Зоната, която кучето може да обхване с поглед, без да обръща главата си, е между 270 и 200 градуса в зависимост от формата на черепа и разположението на очите. При човека тя е само 100 градуса.
Какво още трябва да знаете за очите на вашето куче? С настъпване на тъмнината зрителната способност на кучето се увеличава. Причината за това се крие в рефлектиращия слой в дъното на окото. Проверете го на тъмно-слоят се разпознава по това, че при осветяване нощем очите на кучетата светват.
Избрани сайтове кучето

Най-актуални страници кучето

  • Куче нападна дете в центъра на Враца

  • Какво се случва, когато кучето спи при вас? Кучета

  • Откраднаха пекинез в центъра на Враца