Спират риболова за цялата 2010г.

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Спират риболова от утре

Забрана за риболова през цялата 2010 година налага от утре 31.01.2010г. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

Няма да се разрешава ловенето на риба в част от крайбрежните зони, вътрешните водоеми и делтите на реките. Забраната е свързана с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми, обясниха от агенцията.
Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост до 1 км. от бреговата ивица. Изключение ще се прави за зоните на действие на специализираните уреди за стопански риболов /даляни/. Забранените за риболов зони ще бъдат отворени за рибарите само в периода от 15 септември до 15 ноември само за улов на сафрид, като ще се допуска прилов на други видове риба до 5 %.
В българския участък на река Дунав пък се забранява ловенето на риба в акваторията пред устията на вливащите се в реката притоци и канали в радиус 200 м. от средата на съответния приток.
в.Телеграф 30.01.2010 г.
Изображението по-долу се намира на адрес: www.ribolovec.bg/?p=statia&statiaid=1053
Избрани сайтове риболов