Близки роднини на домашната котка

Най- близка роднина на домашната котка в Европа, Азия и Африка е дивата котка /Felis silvestris/. Учените класифицират трите съществуващи понастоящем групи по следния начин:

1. Европейска горска котка /7- 10 подвида/

Дивите европейски котки са широко разпространени из целия континент: от Испания до Урал и от Прибалтика до Турция. те обитават горските гъсталаци. Козината им е кафява с яркожълти къси косъмчета, а по дължината на гръбнака им има черна ивица. Ярките ивици и тигровата окраска са разположени и по хълбоците. Опашката е дебела и отсечена в края. По долната месеста част на носа няма косми, тя е ярко розова. Европейската горска котка е доста страхлива, но слухът и зрението и са прекрасно развити.

2. Индийска степна котка / 10- 12 подвида/

По външен вид индийската степна котка прилича на домашната. Но тя е по- едра и е с друга окраска. Общият тон на окраската на зимната котка е сивкавожълт с равномерно разпръснати по гърба и хълбоците черни петна. Опашката е дебела и е по- дълга от тази на домашната котка, с няколко черни пръстена. Степната котка обитава обширна територия: от Ирак и Индия до планините на Средна Азия. Според мнението на специалистите един от подвидовете на тези котки Felis silvestris irani заедно със светложълтата африканска котка е участвал във формирането на съвременната домашна котка.

3. Африканска светложълта или пепелява котка /10- 16 подвида/

Породи и издънки на африканската светложълта котка се срещат по цялата територия на Африка, както и на Синайския полуостров, на островите Корсика и Сардиния. Те са по- високи от степната котка, не са страхливи, на някои места живеят много близо до човека и много приличат на съвременната домашна котка- кафявата теби. Жълтокафявата козина на тези котки е покрита с яркожълти фигури- дребни петънца или ивици. Главата им е малко по- тясна, отколкото на другите котки, ушите са големи, а опашката им е заострена в края си.

По всяка вероятност всички подвидове могат да се кръстосват помежду си, при това метисите са способни да продължат рода си. Те се различават един от друг главно по външния си вид. Физиологията и начинът им на живот са много близки до тези на домашната котка. Раждат котета един път в годината. Всички представители на семейство котки са много атрактивни и симпатични. По- многобройните колонии са събрани на едно място в различните зоологически градини по целия свят.
Избрани сайтове котка

Най-актуални страници котка

  • Играчка за котка Т5-126 повече » ...