»грачка за  оледа

»збрани Ќќ¬»Ќ» от пресата за ¬ас... - »грачка за  оледа

»грачка за  оледа?!?

»грачките не служат само за забавление. “е помагат на децата да изград€т психиката си, да разви€т чувството си за принадлежност към групата, да преодоле€т несигурността и страховете си. «атова най-хубави€т коледен подарък за едно дете е играчката. ѕодход€що избрана, т€ ще му помогне да порасне.

»грачките подражание
 ухн€та на мама или куфарчето на малки€ майстор...ƒецата между 2 и 8 години ги обожават. «ащо? «ащото те им позвол€ват да проникнат в света на възрастните и им помагат по-лесно да усво€т жестовете на мама или на татко в т€хно отсъствие. —тава въпрос за първата операци€ на символизиране, много преди тази на езика, ко€то се състои в това да си представиш нещо, което го н€ма, с цел да можеш да го имитираш, см€тат психолозите.

 уклите
ќт 18-месечна възраст те позвол€ват на детето да проектира своите собствени истории.  акто и да упражн€ва ръчните си умени€. »граейки си на кукли, детето развива у себе си отношението си към дома, който му вдъхва сигурност, и навлиза по-надълбоко в проблемите на ежедневието.

... и Ѕарби
ѕайети, грим...струва ви се прекалено? “ези свръхженствени атрибути са по-скоро израз на надмощие- те са еквивалент на пистолета за момчетата. „рез играта с куклата Ѕарби момиченцата възпроизвеждат различни социални сценарии /заминаване на почивка, празнуване на рожден ден и пр./. »граейки, те влизат в роли, които им помагат да изграждат взаимоотношени€та с при€телките и по този начин да се интегрират по-добре в групата.

√римове, маски
Ќезависимо дали става въпрос за «оро, или за ѕепел€шка, тези образи засилват доверието в самите т€х. това са много полезни игри, защото служат като трамплин към въображаемото и помагат на малките срамежливци да станат по-общителни. ћаскирани, те си позвол€ват неща, които иначе не биха посмели, твърд€т психолозите.

 онструкторите
“е им дават възможността да разви€т един проект /да постро€т ферма, космическа станци€, кораб/ и по този начин задълбочават вкуса им към усилието, нещо много ценно в едно общество, в което те имат чувството, че всичко може да се постигне едва ли не с вълшебна пръчица. ќсвен това този род игри развива ръчните умени€, които са толкова нужни в един св€т, който става все по-виртуален.

ќръжи€та
Ќека родителите не се притесн€ват: децата им н€ма да се превърнат в насилници, ако им подар€т пистолет. “ова са играчки, които дават на детето възможността да се изжив€ва като актьор, особено ако са му били налагани повече забрани.  ое малко момченце не е играло на бум-бум, прибирайки се у дома от училище? Ќищо не е в състо€ние да им го забрани, ако н€мат пистолет, те ще го прав€т с пръчка. »зберете модел, който не прилича съвсем на истински /по-добре лазерен пистолет, отколкото ловна пушка/ и уточнете, когато им го подар€вате, че вие всъщност не обичате оръжи€.

¬идеоигрите
«а разлика от учебната матери€, съставена на базата на хипотезата и на дедукци€та /еди-кой си закон тр€бва да се приложи в еди-кое си упражнение/, те залагат много повече на т€хната интуитивна интелигентност, основаваща се на експериментирането и импровизаци€та. “ова е тварческо и много позитивно. ¬сички наши социални отношени€ се основават на това. Ќаучни изследвани€ доказват освен това, че децата, които игра€т на тези игри, стават по-общителни от другите. ѕри условие, че не прекал€ват, разбира се. ƒецата обичат да игра€т с т€х и не пропускат да го прав€т. ј това им помага да се освобод€т от натрупаните емоции.

—оциалните игри
ћонополи, —кабъл, карти... възпитават у дутуто респект към закона още от съвсем ранна възраст: то например се научава, че тр€бва да изчака реда си. ¬ интелектуален план тези игри  допринас€т за развитието на бърза реакци€ и стратегическа интелигентност у детето. »граейки, то се старае примерно да прецени дали да свали картите си, или да изчака още малко.
в. Kaufland 14.12.2009


—подели във facebook


»збрани сайтове които

Ќай-актуални страници които

  • 9 неща, които не тр€бва да слагате в пералн€та Ѕез пране

  • 5 грешки, които не тр€бва да правите, когато пътувате с деца