Заселват в България видове, изчезнали преди близо 40 години

Еколози заселват в България видове, изчезнали преди близо 40 години

Еколози заселват в България видове, изчезнали преди близо 40 години

София. Организацията „Зелени Балкани” участва в проект за реинтродукцията на изчезнали видове в страната, съобщи за Агенция „Фокус” управителят на спасителния център за диви животни към организацията „Зелени Балкани” Ивайло Клисуров. По думите му - човешката дейност се е отразила на биологичното разнообразие на страната най-сериозно през 60-те и 70-те години на миналия век. „Това са ДДТ годините, когато са разхвърляни много отрови. Тогава хората не са се замисляли толкова много. Не са предполагали, че решението за един проблем може да доведе до създаването на много други”, каза Клисуров.
Застрашени от изчезване в България са царският орел, черният лешояд, ловният сокол, египетският лешояд. Всички те са изключително редки. Усилията на еколозите в България са съсредоточени в реинтродукция и подпомагане на вече съществуващи популации. В момента внасяме от Испания белоглави лешояди. Те се аклиматизират в спасителния център на организацията, а впоследствие се освобождават в различни региони на Стара планина. От организацията прогнозират, че с този проект ще успеят успешни да освободят 200 птици, които ще създадат около 50 – 60 двойки. Лешоядите се размножават много бавно, въпреки това от „Зелени Балкани” вярват, че до 10 години броят им ще се е увеличил почти двойно.
Следващият проект на организацията ще е свързан с реинтродукцията на белошипата ветрушка - вид напълно изчезнал от дивата природа в България заради използването на отрови в селското стопанство през 60-те години.
Стоян ЦОНКОВ
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове години