Ученици почистиха от отпадъци коритото на Стара река 1

Ученици почистиха от отпадъци коритото на Стара река 1Опасни отпадъци. Почистване, унищожаване, извозване на опасни отпадъци. Вашето здраве е наш приоритет!  повече » www.unal09.com 

транспорт опасни отпадъци Транспорт на опасни отпадъци. Безопасно транспортиране на опасни отпадъци.