Рог - обичаи и вярвания

Обща информация

От митологична гледна той точка е символ на мъжкото начало и на плодовитостта.

Рогът е атрибут и на някои хтонични митологични персонажи, свързани с идеята за раждаемостта и изобилието. В древногръцката и тракийската традиция с него са изобразени сатирите и пановете от свитата на Дионис. В аналогичен контекст трябва да се разглеждат и рогатите маски, носени от кукерите. Интерес в това отношение представляват и някои женски забраждания или прически с формата на рог, присъщи за жените във фертилна (плодовита) възраст. На рог наподобява забраждането на гребенките в Добруджа, а „на рогца" са прическите на невестите в Русенско, когато изпълняват обредно хоро на Тодоровден. Повечето от годишните семейни или календарни жертвоприношения са на мъжко животно. Традицията изисква да се запали свещ на неговия десен рог. Понякога рогата на обредните животни се запазват - в Странджа ги окачват на плетищата, за да предпазват дома и добитъка от магии. В Ловешко рогата на жертвеното животно при строеж на къща се оставят на тавана с апотропейна цел. В Родопите с тях кадят родилките против нави. Каденето на лехусите с рог от коза против демони е типично и за останалите български краища. В празниците, посветени на домашните животни (Власовден, св. Модест) и на първата оран и сеитба, стопанките приготвят малки кравайчета, които поставят на рогата на добитъка. Според откъслечни представи злите демони - Устрел и Вампир, се крият през деня между рогата на домашните животни. С формата на рог са голяма част от съдовете на тракийските съкровища.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

* Българска митология – енциклопедичен речник, автор – Анани Стойнев, издателство „Захарий Стоянов”, 2006
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове рогата

Най-актуални страници рогата

  • Иззеха хероин от апартамент във Враца