Петел

Обща информация

Свързва се много тясно с представите за СЛЪНЦЕТО. В митологичното мислене петела е слънчев символ. Той възвестява настъпването на новия ден, т.е. слънчевия изгрев.

Частите на денонощния цикъл народът съотнася с петела. Широка употреба имат изразите „петляно време", „първи петли", които асоциират с времето, когато той пее, с приближаващото начало на деня. Според традиционните представи в деструктивните периоди на преход времето от залез слънце до първи петли е тази част от денонощието, когато се появяват КАРАКОНДЖУЛИ, ВАМПИРИ, ТАЛАСЪМИ и други митологични персонажи. С пропяването на петел те загубват своята сила. Предпазната функция на петела косвено се потвърждава от редица заклинателни формули, с които баячката отпраща болестта в „пусти гори, дето петел не пее", т.е. Той винаги се свързва с усвоеното от човека пространство, в което той е защитен от болести, вредоносни сили и свръхестествени същества. Петела е многозначен символ. Той олицетворява мъжкото начало и оплодителната способност, както и женското възпроизвеждащо начало. Така петела е ярък символ на потенция. Обичаят да се принася в жертва на Петловден (освен предохранителната функция на някои елементи) може да се тълкува като продуциране на плодородие и специално на мъжка плодовитост. По-особено е значението на сватбения петел, който едновременно е и мъжки, и женски символ: към мъжкото начало (изразено с червения цвят и пола на птицата) чрез травестията (украсяването му като „кон") от момина страна се прибавя и женска семантика. Така в своята многозначност петела се включва в общата структура на сватбата и изразява нейната основна идея. Връзката петел-женска потенция се потвърждава многократно в народната култура -„гребенското" забраждане на жени във фертилна възраст; шевичния орнамент „петлета" по женските ризи; изразът „клъвнал я петелът" за момиче при полово съзряване.
Коленето на петел при определени празници и обичаи като жертвено-благодарствен акт се свързва с многозначната му символика. Поведението на петела е един от ориентирите в народната метеорология.

За изготвянето на справка Обичаи и вярвания на Агенция “Фокус” са използвани следните източници:

* Българска митология – енциклопедичен речник, автор – Анани Стойнев, издателство „Захарий Стоянов”, 2006
*Архив на Агенция “Фокус” - отдел “Архив и бази данни” и други.


Сподели във facebook


Избрани сайтове петела