Стотици мечки са съжителствали със стадата, кошерите и градините

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Стотици мечки са съжителствали със стадата, кошерите и градините

Райчо Гънчев: Стотици мечки са съжителствали със стадата, кошерите и градините в миналото

Стара Загора. Докато във Франция последната мечка е убита с жандармеристи, с хеликоптери, кучета и войска, българинът е имал стотици мечки, които са съжителствали със стадата му, с пчелините му, с кошерите, градините. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Райчо Гънчев – автор на единствената книга за мечките у нас и защитил докторска дисертация на тема мечки. „Българският народ, когато е бил животновъд, овчар, когато здраво е живял на земята, сред тази природа, ще се окаже, че е бил най-добрият еколог в европейски мащаб. Той е запазил, той е съхранил, той има толерантно отношение дори към едрия хищник”, каза Гънчев.
Авторът на книгата „Мечката” подчерта, че българинът е имал друго отношение към мечката, което се доказва от наличието на над сто пословици само за мечката. „Имаме два празника за мечката в нашия предхристиянски календар - Андреевден на 30 ноември и Благовец на 25 март, когато мечката излиза. В единия случай мечката отива да спи, в другия – става от зимен сън. Този народ има екологическа култура, която сега е под кота нула”, посочи Райчо Гънчев. Той обясни, че мечката е един потаен, скрит хищник, който се изявява ту тук, ту там, но когато се изяви по този страшен начин, да напада хората, да ги притеснява, да влиза в домовете им нощно време, тогава се налагат практически действия.
„Свидетели сме как в България професионалистите са отхвърлени, изритани, изгонени. Аз от 18 години работя по частни консултантски практики в това отношение. Сега отивам на организация, на лов за мечки в Карпатите, където също трябва да осигуря безопасността на хората, които ще бъдат там”, посочи Гънчев.
„Ако приемем, че 30% е годишният прираст на мечките, това означава, че за година те нарастват с 400 броя. С естествения прираст мечките нарастват с близо 200 броя годишно. Официално разрешение за отстрел на мечки в страната има за не повече от 10 - 12 мечки. Сега да си зададем въпроса: в следващата и по-следващата година - колко ще станат мечките в България или другия въпрос - колко мечки незаконно се убиват в България, за да може тази цифра да е 1200 от дълги години насам”, посочи изследователят.
„Аз имам много сведения, това е моята работа, когато при такава среща мечката е убита и скрита, обществото не научава, но фактът съществува. Мечките се увеличават лавинообразно. Няма квалифицирани кадри, специалисти, които на терен да провеждат правилна политика спрямо този вид, това е истината”, каза още Райчо Гънчев.
Десислава АНТОВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове мечки