Документи, които трябва да получим при закупуването на дървесина за отопление

Държавната агенция по горите започва кампания - Документи, които трябва да получим при закупуването на дървесина за отоплениетермопомпи за отопление  Термопомпи   отопление с термопомпа отопление с термопомпа.