Сивата чапла (Ardea cinerea)

Новите пациенти в Спасителния център - Сивата чапла (Ardea cinerea)


Избрани сайтове чапла