Посещение на Национален парк Рила

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Посещение на Национален парк Рила

Ако се интересувате от проблемите на Рила планина, имате възможност да я посетите и да научите повече за закононарушенията в Националния парк.

На 10 октомври (събота) доброволци и съмишленици на Зелени Балкани ще посетят местността до х.Рилски езера в Рила. Целта е те да се запознаят отблизо с актуалното състояние на незаконните строежи там и разрушенията, които те са предизвикали в защитената територия.

През 2006г. проектът за ски-курорт "Паничище - Езерата - Кабул" бе върнат  от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), тъй като по-голяма част от него навлиза в Национален парк "Рила". Въпреки това, през 2007г., реализацията на "неодобрения проект" започна с множество незаконни действия, включително на територията на НП "Рила".

Настоящото посещение ще бъде осъществено, като част от проекта "Създаване на мрежа от обучени доброволци и тяхното трайно въвличане в природозащитнни дейности в България", финансиран по германската програма NatuRegio.

За момента все още има свободни места и желаещите да се запознаят с проблемите и закононарушенията в Национален парк Рила, могат да се свържат с:

Добромир Добринов
моб. тел. 0884004667, е-mail:
ddobrinov@greenbalkans.org


Сподели във facebook


Избрани сайтове Национален

Най-актуални страници Национален

  • Адреси и телефони на офисите на
    "ГЕОГРАФСКИ СВЯТ" Контакти

  • ЯПОНИЯ и магията на цъфналите вишни повече » ...

  • Холандска приказка 31.03.2019 повече » ...