Банско е най-силно застроената и замърсена територия в Национален парк „Пирин”, според еколог,,

Най-силно застроената и замърсена територия в парк *Пирин* - 2


Избрани сайтове застроената