Резерват за породата *Българско късорого говедо*

Златоградското село Кушла е резерват за породата „Българско късорого говедо”

Златоградското село Кушла е резерват за породата „Българско късорого говедо”

Смолян. Златоградското село Кушла е резерват за традиционната родопска порода крави. Това каза пред радио „Фокус”–Смолян Вера Парунска, директор на фонд ”Земеделие” в Смолян. В това населено място всички отглеждани крави са от породата „Българско късорого говедо” и там е като резерват за запазване на този вид. Парунска заяви, че местните фермери в населеното място са спечелили проект, чрез който те трябва да продължат развитието на породата. През 2006 г. по програма САПАРД и с помощта на Областна дирекция, са разработени 27 проекта за отглеждането на 58 крави. Проектите са били одобрени за подпомагане на местните фермери за срок от пет години, като вече е получено и първото финансиране, защото парите по тези проекти са били спрени. ”Хората ще трябва да положат усилия, за да се съхрани тази застрашена от изчезване порода”, обясни Парунска. Тя допълни, че в стремежа си да съхраняват изчезващата порода, местните хора прилагат доста изобретателни методи, за не влизат от Гърция животни, които да оплождат кравите. Перунска каза още, че в Смолянско се отглеждат 10 400 крави. Тя обясни, че през последните години има трайна тенденция броят на кравите, отглеждани в областта, да намалява. Средно всяка година в Смолянско кравите намаляват с близо 10% , посочи Парунска. По думите й това се дължи на ниската цена на млякото, застаряващото население и скъпия фураж. Това кара хората да намаляват животните. Вера Парунска отчете положителната страна на финансовата криза, а именно през последните няколко месеца има задържане на броя на животните в областта. Според Парунска това, че има застой на пазара с крави, е вследствие на финансовата криза, защото човек, като отглежда животни по-лесно се преодоляват трудните условия при кризата. В област Смолян се отглеждат и 19 450 броя овце. Кравите и овцете се отглеждат в 9 400 стопанства. В едно стопанство средно се отглеждат близо по две крави, а при овцете в едно стопанство се отглеждат пет овце, обясни Парунска. В Смолянско при кравите се отлежа основно породата „Българското родопско говедо”. Тази порода се наложи и изключително добре се развива, обясни Парунска. Животните се характеризират с много добра приспособимост към планината, имат добре продуктивност, добър здравословен и репродуктивен статус - имат предимства за нашия регион, каза още Парунска.
Елена ХАДЖИЕВА
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове Парунска