Проверка на заведенията за обществено хранене

Започва проверка на заведенията за обществено хранене

Започва проверка на заведенията за обществено хранене

София. Върховната административна прокуратура възложи на главния държавен здравен инспектор проверка в национален мащаб в заведенията за обществено хранене във връзка със зачестилите случаи на натравяния. Това съобщиха от прокуратурата.
Проверката се отнася до спазване на разпоредбите на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, засягащи изискванията за безопасност при производството и търговията на храни в заведенията за обществено хранене: отговарят ли търговските обекти на хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания; имат ли разработена технологична документация за групите храни, които се произвеждат в обекта; спазва ли се установената технология и влагат ли се необходимите съставки за производство на храните; спазват ли се изискванията за съхранение на продуктите и ако има нормативно установени забрани или ограничения за ползване на определени продукти и добавки /с оглед сезона или по други причини/; има ли въведени добри практики за производство и търговия с храни, съответно система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури, както и спазват ли се санитарно-хигиенните изисквания за работещите в обектите лица.
Дадени са указания, при проверката да се обърне специално внимание на заведенията за бързо хранене /в това число временни обекти, павилиони, сергии и др./, предлагащи дюнери, сандвичи, бъргъри, сладоледи, кремове и прочие храни.
Разпоредено е, при констатиране на данни за престъпления от общ характер, незабавно да се сезират съответните прокуратури по места, като за това се уведоми ВАП.
Проверката следва да приключи в срок до 20.09.2009 г.
Резултатите ще бъдат обобщени и оповестени в началото на месец октомври 2009 г.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове заведенията

Най-актуални страници заведенията

  • Детокс с мед и ябълков оцет Детоксикация

  • Намериха цаката на клиентите във Враца