Правителство създава държавно дружество *Рибни ресурси*

Правителство създава държавно дружество *Рибни ресурси*

 

София. Министерският съвет прие решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% държавно участие в капитала – „Рибни ресурси” ЕООД, гр. Созопол, съобщиха от правителствената информационна служба. Като непарична вноска в капитала на дружеството ще бъде внесено „Пристанище Созопол”.
Капиталът на дружеството е формиран на база стойността на апортирания имот – 99 250 лв. Акциите са изцяло собственост на държавата. Правата в него ще бъдат упражнявани от министъра на земеделието и храните.
„Рибни ресурси” ЕООД ще се занимава с пристанищни дейности, свързани с корабоплаването.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове „Рибни