”ловиха двуметров сом в €зовир »скър

”ловиха двуметров сом в €зовир »скър

—трахотна слука споходи риболовци на €зовир "»скър" през изминали€ уикенд. “е усп€ха да улов€т сом с внушителната дължина 2,20 метра и тегло 83 килограма.

“рофе€т бил изваден в района на ‘илмовата къща от лодка.  олегите влачели изкуствени примамки, когато ненадейно едната от въдиците се огънала застрашително. Ѕорбата за живот на "зв€ра" продължила повече от час, но накра€ все пак се предал. Ќаложило се рибарите да извад€т огромни€ сом с канджа. “ова не е първи€т случай на уловен едър сом от €зовир "»скър" това л€то. —лед падането на забраната за риболов в началото на юни хищниците във водоема са доста активни. ќсвен гигантите са извадени и мнозина по-малки сомчета. –ибите налитат най-често при риболов с метода "кльонк".
≈дри сомове се вад€т с успех и на €зовир "“ича". –ибите не са на гъсто и искат търсене и посто€нство. “актиката на причакване от брега или на едно м€сто не дава резултати. «адължително е да разполагате с лодка и сонар, с който да изследвате релефа по дъното и да откриете сома. Ќе по-малко важно обаче  е да подберете правилната примамка според канкретната ситуаци€. »менно в това се крие тайната на успеха, сподел€т доказаните сомаджии. ѕри риболов с воблери от огромно значение е дълбочината на газене. ¬ повечето случаи колкото по-гол€мо е това число, толкова по-добра е примамката. —омът се спотайва по €мите на самото дъно и се надига от там само когато атакува жертвата си. «атова е най-добре да поднесем имитаци€та на рибка в близост до леговището на хищника.
 огато ловим с жива стръв, нещата се улесн€ват. Ќай-често за примамка се ползват каракуди, които се спускат до дъното. јпетитът на сома се раздразва чрез специфичните звуци, издавани от кльонка. “ова приспособление е познато още от древността. —поред материала, от който са изработени, се различават основно три вида- дървени, метални и пластмасови. ќтлични резултати се постигат на €зовир "»вайловград", където сомовете удр€т по-често, но са по-дребни.
ƒаниел ƒобрев    d_dobrev2008@abv.bg
в. ”икенд, бр.28 /296/ √одина VII


—подели във facebook


»збрани сайтове €зовир

Ќай-актуални страници €зовир

  • ≈кскурзи€ в ≈гипет - приключени€ в зем€та на ‘араоните 2019 повече ї ...

  • ѕромен€т категоризаци€та на €зовир ДƒъбникаФ

  • –емонтират €зовири във ¬рачанско