Засилват проверките по Черноморието

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Засилват проверките по Черноморието

Инспекторите от ДВСК засилват проверките по Черноморието по време на летния сезон

София. Инспекторите на ДВСК в областите Варна, Бургас и Добрич засилват проверките на обектите за търговия на дребно, заведенията за обществено хранене, хотелските вериги и временните обекти по време на летния сезон, съобщиха от инспекцията. Проверяват се спазването на санитарно-хигиенните изисквания, документите за произход и условията за съхранение на продуктите от животински произход в обектите. Ветеринарите припомнят, че продажбата на такива продукти на открито е забранена, а разрешения за установяване на временни обекти се издават от регионалните ветеринарномедицински служби.
Регионалните ветеринарномедицински служби в трите черноморски области обявиха и телефонни линии за сигнали за нарушения. Гражданите и туристите в област Варна могат да сигнализират на тел. 052/ 610 851 и 052/ 610 852. Телефонът за сигнали на територията на област Бургас е 0884600424, а този за област Добрич е 058/ 602 116.
През последната седмица в област Бургас са извършени 90 проверки в търговската мрежа и са съставени два акта за установено административно нарушение - за нередности в документите за произход на продуктите и за липса на търговски документи. За същия период ветеринарите в област Варна извършиха 72 проверки и установиха 6 нарушения, сред които липса на входящи дневници на продуктите и дневници за отчитане на температурата в хладилните съоръжения, липса на дати върху опаковките на заготовки, неспазване на изискването за разделно съхранение на отделните групи храни. Издадени са предписания за отстраняване на нарушенията. 21 са извършените проверки на инспекторите от РВМС Добрич и няма установени нарушения.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове област