Гарантират кредити на земеделци

Гарантират кредити на земеделци

Удостоверения за декларираните площи се издават от вчера във всички областни Разплащателни агенции, съобщиха от Министерството на земеделието.

Чрез тях земеделците ще могат да получат от търговските банки кредитиране по схеми и мерки на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Земеделските производители ще могат да ползват банкови кредити, преди да са получили преведени помощите. Стопаните, които в периода 1 март-9 юни са подали заявления и обработват земята си, имат право да получат част от очакваните субсидии. Субсидията, която Разплащателната агенция ще предоставя на земеделските стопани по Схемата за единно плащане на площ за хектар, е в размер на 158 лв., а допълнително по линия на националните доплащания, те ще получат 75 лв за хектар.
в. Телеграф, 30 юни 2009 г.


Сподели във facebook


Избрани сайтове получат