Нови нарушения в Природен парк Витоша!

Нови нарушения в Природен парк Витоша!

Инвеститорът в нова ски зона в Природен парк Витоша се подиграва със законовите разпоредби.

Коалицията   „За да остане природа в България” откри на сайта на фирма „Витоша ски” АД, че е обявено началото на обществени консултации на доклада по екологичната оценка на специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона "Алеко" (http://www.skivitosha.com/index?id=1848&lang=bg).
Това е прословутата идея за неколкократно разширяване на съществуващите ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша, което по принцип противоречи на действащите разпоредби.
Проблемът е, че „Витоша ски” АД подлага на обществено обсъждане екологичната оценка на подробен устройствен план, чието задание не е одобрено от Столична община. Така инвеститорът няма право да проектира, а на екологична оценка се подлага един несъществуващ според закона проект. „Поставя се каруцата пред коня”, обясняват природозащитниците.
Столична община все още умува дали да одобри заданието на евентуалния подробен устройствен план за нови ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша. На 29 май 2009 г. експертен съвет на общината проведе заседание, на което върна за преработване на „Витоша ски” предложеното от нея задание за новите писти и съоръжения.
Столична община обеща да качи на интернет страницата си преработения вариант на задание, когато е готово, както и да вземе предвид обществените становища по въпроса. Главният архитект на София Петър Диков заяви твърдото си намерение всички дейности в Природен парк Витоша да се извършват в рамките на закона.
Проверка тази седмица в Столична община показа, че оттогава досега „Витоша ски” не са внасяли нов вариант на задание за устройствен план за нови ски писти и съоръжения в Природен парк Витоша.
При това положение е странно, че „Витоша ски” канят обществеността да каже мнението си по доклада за екологична оценка на план, който няма разрешение за изработване. Вече две години фирмата „разиграва” обществеността, предупреждават природозащитниците. През октомври 2008 г. отново бяха правени обществени консултации по доклад по екологична оценка, без въобще да има одобрено задание от страна на Столична община, както е по закон.
Коалицията „За да остане природа в България” се обърна към Министерството на околната среда и водите с искане за незабавно спиране на тази процедура пред подчинената им Регионална инспекция по околната среда и водите в София. Ако министерството не прекрати това действие на „Витоша ски”, което опорочава процедурите за екологична оценка и оценка за съвместимост с европейската мрежа "Натура 2000", природозащитниците ще поискат Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейските директиви.


Сподели във facebook


Избрани сайтове оценка

  • СЕФИТА - Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”. Информация за водещи експерти и вещи лица по съдебни и съдебно-следствени финансово-иконом ...

  • Екологични оценки. Доклади за ОВОС. Екологични анализи, стратегии, екпертизи. ПЛАНЕКО ООД е частна консултантска компания за консултантски услуги в областта на опазване на околната среда и изготвяне на: Док ...