20 сухоземни костенурки отново на свобода

20 сухоземни костенурки отново на свобода

На 22 юни 20 сухоземни костенурки бяха освободени в района на Сакар планина.

Констенурките сред които имаше представители и на двата вида срещащи се у нас шипобедрена (Testudo graeca) и шипоопашата (Testudo hermanni) бяха донесени в Спасителния център в рамките на една седмица от различни граждани. Неизменно една от причинните за толкова кратко време да постъпят такъв брой костенурки е широката медийна популяризация на историята с 153-те конфискувани костенурки в Раковски.

Благодарим на всички, които дадоха втори шанс на представителите на този древен вид. Надяваме се костенурките да се чувстват добре в новата си среда.


20 сухоземни костенурки отново на свобода 1
20 сухоземни костенурки отново на свобода 2
Сподели във facebook


Избрани сайтове костенурки

Най-актуални страници костенурки

  • Fish Turtle Gammarus 500 мл