Мечката,нападнала човек в Смолянско, да бъде преместена..

Мечката,нападнала човек в Смолянско, да бъде преместена..

Проучват възможностите мечката, която нападна човек в Смолянско, да бъде преместена в друг район

Смолян. Проучват се възможностите за преместване на мечка с две малки мечета от района на село Мугла и разселването им в други райони. Това съобщиха от РИОСВ-Смолян. На този етап това е единствената възможна мярка, тъй като мечката е нападнала човек при реакция на защита на малките си. Затова мечката не може да се определи като стръвница, а отстрел на мечка с малки не е разрешено съгласно Закона за биологичното разнообразие и подзаконовите му нормативни актове. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) потърси съдействието на сдружение „За дива природа Балкани”, като техни представители са на мястото на инцидента. На територията на Държавно горско стопанство – Мугла щетите от мечка през тази година са значителни, но само върху пчелни кошери. Фактът, че проблемната мечка не може да се определи като стръвница, е причината на този етап да се прибегне до това алтернативно решение. До момента за нито една доказана мечка стръвница няма отказ от страна на министъра на околната среда и водите за отстрел.
Агенция Фокус


Сподели във facebook


Избрани сайтове мечка