Ловците на костенурки вече са с присъда

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Ловците на костенурки вече са с присъда

Днес - 05.06.2009г. , Пловдивският Окръжен съд взе решение и осъди на 1 година условно, 3 години изпитателен срок и 1000 лв. глоба за всеки от нарушителите, които бяха заловени преди два дни при опит да продадат 153 сухоземни костенурки от видовете шипоопашата и шипобедрена костенурка.

Автомобилът, използван за незаконното превозване на костенурките ще бъде конфискуван в полза на държавата.
Веднага след рехабилитационния период екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани ще освободи костенурките в дивата природа.

Повече информация за приемането на костенурките в Спасителния център четете тук: http://greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=663&cat_id=35

За контакт:
Ивайло Клисуров, тел: 0886570052
.


Сподели във facebook


Избрани сайтове костенурките