Застрояването на защитената природа на България...

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - Коалицията „За да остане природа в България” призова президента Георги Първанов да върне в

Законът за насърчаване на инвестициите улеснява застрояването на защитената природа на България

Коалицията „За да остане природа в България” призова президента Георги Първанов да върне в Народното събрание приетите поправки в Закона за насърчаване на инвестициите.
На 22 май 2009 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите. Според промяната в чл.2 насърчаването на инвестициите се извършва чрез «продажба или възмездно учредяване на ограничено вещно право върху терени без търг или конкурс по пазарни или по-ниски цени с изградена довеждаща техническа инфраструктура публична собственост”.
Текстът не поставя никакво ограничение на учредяването на вещно право и дори не се цитират Законът за защитените територии и Законът за държавната собственост, според които земите в защитените територии са публична държавна собственост и съответно не подлежат на разпоредителни сделки. Не се цитира и Законът за горите, който поставя ограничения върху тези дейности в зоните от европейската екологична мрежа Натура 2000.
Практиката показва, че при подобно противоречие между закони и разпоредби на практика се прилага тази, която е изгодна за частния, а не за обществения интерес, предупреждават природозащитниците.
Така приети промените позволяват застрояване и разпореждане на земи и гори, включени в защитените територии и зони от Натура 2000, и ще доведе до сериозни противоречия със Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
Затова природозащитниците настояват закона да се върне в Народното събрание, за да се премахне тази възможност. В този си вид законът нарушава европейските договори и директиви в областта на защитата на конкуренцията. Тези нарушения ще доведат до нови наказателни процедури за България. Ветото на президента може да предотврати това, настояват от коалицията «За да остане природа в България».


Сподели във facebook


Избрани сайтове защитените

Най-актуални страници защитените

  • Сертификати и грамоти за качествена дограма от Чех-пласт Сертификати