153 костенурки спасени от служители на реда!

153 костенурки спасени от служители на реда!

153 сухоземни костенурки бяха изпратени в Спасителния център на Зелени Балкани. Застрашените животни бяха спасени от служители на РУ – Раковски в град Раковски преди опит за продажба, а срещу нарушителите е образувано незабавно наказателно производство.

В 02.00 ч. сутринта на 3.06.2009г. след съвместна акция на РУ – Раковски (Районно управление на МВР - гр. Раковски) и РИОСВ – Пловдив в Спасителния център на Зелени Балкани бяха настанени 153 сухоземни костенурки от двата вида шопоопашата костенурка (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca). По голямата част от костенурките са от вида шипоопашата костенурка.
Животните са събирани от група роми от района на Източни Родопи и са заловени при опит за продажба в гр. Раковски, Област Пловдив.
За момента състоянието на влечугите е стабилно. Предстои изготвяне на ветеринарно-медицинска експертиза и описание на точния видов състав и пол на костенурките. Още днес след изготвянето на необходимите документи от прокуратурата, ветеринарните специалисти на центъра ще пристъпят към общоукрепителна терапия и цялостно обезпаразитяване на индивидите. Най-вероятно костенурките ще останат в Спасителния център до приключване на наказателната процедура срещу нарушителите, след което незабавно ще бъдат пуснати на мястото, от където са събрани.
И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим (VU A1cd - 1996), T. hermanni – нисък риск (LR/nt-1996). И двата вида са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция), в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Законa за биологичното разнообразие (ЗБР) и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.
Благодарим на адекватната реакция от страната на служителите на РУ – Раковски, РИОСВ – Пловдив и Окръжна прокуратура – Пловдив.
Информацията е публикувана на официалната страница на ОДП – Пловдив - http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=663&cat_id=35
За
повече информация относно състоянието на костенурките:
Ивайло Иванов – Управител на Спасителния център
042622401 и 0886570052


153 костенурки спасени от служители на реда! - Приемане1
153 костенурки спасени от служители на реда! - Приемане2
153 костенурки спасени от служители на реда! - Приемане3
153 костенурки спасени от служители на реда! - Приемане
153 костенурки спасени от служители на реда! - в Центъра1
153 костенурки спасени от служители на реда! - в Центъра2
Сподели във facebook


Избрани сайтове Пловдив

  • СтиманиВижън- Фото и видео услуги, сватбена фотография, видеозаснемане на сватби Стимани Вижън- фото-видео услуги. Видеозаснемане, фото за сватба, видео за сватба. Сватбен видеооператор и сватбен фотограф в ...

  • Нови интернет страници Пловдив

  • ГЕОГРАФСКИ СВЯТ Туристически агенции: Светът на Вашите мечти Истанбул между Европа и Ориента (от София и Пловдив) - 3 нощувки

  • СтиманиВижън- Фото и видео услуги, сватбена фотография, видеозаснемане на сватби Пакетни цени ФОТО И ВИДЕО

  • Най-актуални страници Пловдив

  • Сватбен фотограф и видео оператор - пакетни цени за фото и видео Пакетни цени ФОТО И ВИДЕО

  • Абитуренти Абитурентски бал 18

  • Абитуренти Абитурентски бал 17