Броят птиците на *Птичия остров*

Броят птиците на *Птичия остров*

Експерти и доброволци от Българско дружество за защита на птиците заминават за остров “Свети Иван” тази неделя. Те ще наблюдават колонията гларуси, гнездяща по поляните на острова и ще опръстеняват новоизлюпеното поколение птици. Така ще бъде събрана повече информация за българската популация на вида.

 Опръстеняването е един от начините да се получи информация за живота на птиците. Тази техника се прилага от началото на 20-ти век и представлява поставяне на метален пръстен с номер на крачето на уловената птица. По-късно, ако птицата бъде уловена от други орнитолози, или номерът на пръстена се идентифицира чрез наблюдение през оптика, информацията се предава на центровете за научни изследвания на птици (орнитоцентрали). По този начин могат да бъдат определени пътят, средната продължителност на живот, промените в теглото на индивидите. Опръстеняването на птиците позволява също така да се установят миграционните пътища на повечето видове.

“Свети Иван” е един от петте острова по нашето Черноморие и е най- големият. Той се намира на 2 км северно от Созопол. През 1993 г. е обявен за защитена територия с цел опазване естествените местообитания на редки и застрашени видове птици. На “Свети Иван” гнездят над 70 вида птици, заради което местните жители го наричат „Птичия остров”. Сред тях има видове, които са включени в Червената книга на България. На територията му гнезди и най-голямата колония у нас от жълтокраки чайки. BurgasInfo


Броят птиците на *Птичия остров*
Сподели във facebook


Избрани сайтове птиците