Река Струма

Ако пък ни се ловят скобари и черни мрени, то безспорно Струма е мястото, към което можем да се насочим. Реката в момента е с идеално ниво за риболов и рибата е активна. Скобарите вече са влезнали в бързеите на реката и се държат основно там. Ако сме решили да ги търсим, трябва да знаем, че трохата от хляб е основната стръв, на която кълват рибите. В последната година не обръщат никакво внимание на белите червеи и все по- рядко кълват на тях. Що се отнася до черните мрени, за тях ще ни е необходимо по- голямо количество захранка, а и бели червеи към нея. Рибите се ловят най- добре с щека и с близалка, особено в следобедните часове на деня, когато станат капризни. Взимат стръвта само в статично положение.
Избрани сайтове кълват