яз. »скър

«а софи€нци това е едно от основните места, към които може да се насочим.  акто вс€ка година, така и тази навалицата ще е пълна и още от предни€ ден преди откриването хубавите места ще са заети. Ќивото на €зовира вече е високо и са се отворили много добри места.  ато ц€ло големи количества платика има в залива на устието. –ибата се придържа в коритото на реката и тр€бва да се търси именно там. јко не можем да си намерим подход€що м€сто от брега, то можем да разчитаме и на риболова от лодка, целта е да се хване коритото на реката. ≈дрите екземпл€ри се държат именно там. ¬ "Ўипоченски€ залив" едва ли ще има платики, но не е изключено при риболов на дъно да се хване н€ко€ друга риба.  “ук можем да разчитаме предимно на риболова на каракуди и то на дъно. —ъщо така най- веро€тно все още има и пасажи с уклеи, които не са никак малки и си е удоволствие да се лов€т.
ўо се отнас€ до риболова на влачене, най- веро€тно много риболовци ще останат разочаровани. “ози вид риболов след забраната р€дко е носил успех. ¬одата в €зовира все още е студена, тъй като по –ила снеговете още се топ€т и най- веро€тно, ще се лов€т инцидентни риби, но все пак сме длъжни да опитаме.

–умина- магазини за висококачествени официални дрехи на неверо€тно ниски цени в сърцето на —офи€  повече ї www.ruminabg.com 


“авани, най-модерни, най-желани, най-предпочитани до вас когато ви тр€бва. ќпънати тавани 3D опънати tavani CLIPSO! Simply incredible!  огато можем да вкараме небето у дома, в офиса, ресторанта, хотела...  липсо tavani, най-предпочитани€т избор!  повече ї www.clipso.bg