–ека »скър

¬ долното течение на реката, от град –оман на долу съвсем спокойно можем да търсим б€лата мр€на. Ќивото на реката е високо, тъй като предната седмица падна доста дъжд, но това не е лошо. ¬ажното е водата да е бистра, а от тези дни определено се поизбистри. –ибите вече са влезнали по дебелите бързеи на реката и може да се търс€т основно там. ƒребната риба вече е доста активна и това тр€бва да ни навежда на мисълта, че белите червеи и захранката н€ма да са никак актуални. Ћ€тно време можем да се насочим към житото за захранка, а и за стръв.  ъм него дребните пръскачи, уклеи и кефалчета не про€в€ват толкова гол€м интерес.
»збрани сайтове реката