Мравка

Върви си мравката през гората. Насреща и Баба Меца.
- Бабо Мецо, ще те ям!- облизва се мравката.
- Хо-хо-хо, ще ме ядеш- залива се от смях Баба Меца.
- Смей се ти, смей се! И на ония двата слона вчера им беше смешно...бог да ги прости.

Избрани сайтове мравката