Обезопасяване на щъркелови гнезда

обезопасяване на щъркелови гнезда

Съвместна инициатива на EVN Bulgaria и Зелени Балкани за обезопасяване на щъркелови гнезда

През пролетта на 2009 г. ЕVN Bulgaria и сдружение „Зелени Балкани” продължават своята съвместна програма за обезопасяване на щъркелови гнезда, разположени върху стълбове от електроразпределителната мрежа на дружеството
Планирано е в периода 2009 – 2011 година всички гнезда на бял щъркел, построени върху стълбове, да бъдат обезопасени и повдигнати на 1 метър разстояние от проводниците чрез използването на стандартни изкуствени платформи. През последните няколко години ЕVN Bulgaria и сдружение „Зелени Балкани” съвместно са поставили над 20 изкуствени платформи за обезопасяване на рискови щъркелови гнезда основно в Пловдивска и Старозагорска област, като двете организации имат натрупан сериозен опит в тази дейност.
За 2009 година е предвидено поставянето на общо 300 гнезда, на територията на административните области Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Хасково, Кърджали и Смолян. Според експертите от „Зелени Балкани” около 70 % от всички гнезда на бял щъркел в страната са построени върху електрически стълбове. На територията на Югоизточна България, захранвана с електроенергия от ЕVN Bulgaria, върху електрически стълбове са изградени над 600 щъркелови гнезда.
Някой от тях вече са обезопасени от специалистите на дружеството чрез поставяне на изкуствени платформи, но все още голяма част от гнездата са в непосредствена близост до проводниците и често са предпоставка за аварии и инциденти, които от една страна причиняват смъртта на птиците, а от друга причиняват щети по мрежата.

За повече информация:
Градимир Градев, Зелени Балкани, тел: 0885609289


Обезопасяване на щъркелови гнезда  - 1
Обезопасяване на щъркелови гнезда  - 2
Обезопасяване на щъркелови гнезда  - 3
Обезопасяване на щъркелови гнезда  - 4
Обезопасяване на щъркелови гнезда  - 5
Сподели във facebook


Избрани сайтове гнезда

Най-актуални страници гнезда

  • Врастнали косми повече » ...

  • ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ получи награда за отговорен бизнес